Minggu, 30 Desember 2012

TATA IBADAH HARIAN MALAM (MAARIV)http://teguhhindarto.blogspot.com/2011/02/tefilah.html


Persiapan : Membasuh tangan (Netilat Yadaim)

Baruk Attah Yahweh Eloheinu Hu Melek ha Olam, asyer qidshanu bemitsotaw we tsiwanu netilat al yadanu. Anoki natan et yadi le Mashiakh Hu Tiqwah ha Gadol, we qakh na yadi lesharto, Amen

Diberkatilah Engkau Yahweh, Tuhan kami, Raja Semesta Alam, yang telah menguduskan kami dengan perintah-perintah-Nya dan yang memerintahkan untuk membasuh tangan kami. Saya menyerahkan tangan saya pada Mesias, Pengharapan Yang Mulia dan pakailah tanganku hanya untuk melayani-Nya saja, Amin”Berdiri dengan kedua tangan disamping paha sambil mengucapkan :

Pengakuan Kebesaran Elohim

YAHWEH, ATTA HU ELI, ELOHEY HA ELOHIM, ADONEY HA ADONIM, ELOHIM HA EKHAD WE RUAKH HU

“Ya, Yahweh, Engkaulah Tuhanku, Tuhan diatas segala Tuhan, Tuan diatas segala Tuan, Tuhan yang Esa dan Roh ada-Nya”


Pengakuan Iman (Shema)

SHEMA YISHRAEL  YAHWEH ELOHEINU, YAHWEH EKHAD. WE AHAVTA ET YAHWEH ELOHEIKA BEKOL LEVAVEKA UBEKOL NAFSHEKA UBEKOL MEODEKA(Devarim 6:4-5)

(Dengarlah Yishrael : Yahweh Tuhan kita Yahweh itu Esa. Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu, Ul 6:4-5)


Membungkukan badan sambil mengucapkan :

QADOSH, QADOSH, QADOSH, YAHWEH TSEVAOT, MELO KOL HA ARETS KEVODO”

“Kudus, kudus, kuduslah Yahweh Tuhan Semesta Alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya” (Yes 6:3)Berlutut dengan kaki kiri terlebih dahulu lalu kaki kanan,  sambil mengucapkan :


BOU NISHTTAKHAWEH WENIKRA’A WE NIVREKA LIFNEY YAHWEH OSHENU” (Tehilim 95:6)

“Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Yahweh yang menjadikan kita” (Mzm 95:6)Bertelut sambil mengucapkan :

SAAT TEFILAH MA’ARIV
MAZMUR PETANG/MALAM (Mazmur 4:1-9)

BEQARI ‘ANENI ELOHEY TSIDQI. BATSAR HIRKHAVTA KHANNENU USHEMA TTEFILATI”

“Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Tuhan, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku”

BENEY ISH, AD ME KEVODI LIKLIMMA TTEHAVUN RIQ, TEVAQSHU KAZAV, SELA?

“Hai orang-orang[iv] berapa lama lagi kemuliaanku dinodai, berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan?”

UD’U KI HIFLA YAHWEH KHASID, LO YAHWEH YISHMA BEQARI ELAIW

“Ketahuilah bahwa Yahweh telah memilih bagi-Nya seorang yang dikasihi-Nya; Yahweh mendengarkan, apabila aku berseru kepada-Nya”

RIGZU WE AL TTEKHETAU, IMRU BILVAVEKEM ‘AL MISHKAVKEM WEDOMU, SELA”

  “Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa; berkata-katalah dalam hatimu ditempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Sela”

ZIVKHU ZIVKHEY TSEDEQ UVITKHU EL YAHWEH

“Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Yahweh”

“RABIM OMRIM MI YARENU TOV, NESA ALYNU OR PANEKA YAHWEH”

“Banyak orang berkata : Siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Yahweh”

NATATTA SHIMKHA WE LIVI ET DDEGANAM WE TIROSHMA RABBU

“Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka, ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur”

BE SHALOM YAKHDAW ESHKKEBA WE ISHAN, KI ATTA YAHWEH LE VADAD LA VETAKH TTOSHIVENI

“Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Yahweh, yang membiarkankan aku diam dengan aman”


 Doa untuk Yerusalem (Mazm 122:6-9)

SHAALU SHELOM YERUSHALAYIM, YISHLAU OHAVAYIK

“Biarlah orang-orang yang mencintai Yerusalem mendapat sentosa”

YEHI SHALOM BEKHELEKA SHALWA BEARMENOTAYIK

“Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembok Yerusalem  dan sentosa didalam puri-puri Yerusalem”

LEMA’AN AKHAY WERE’AY ADABRA NNA SHALOM VAK

“Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan ; Biarlah kesejahteraan ada di dalam Yerusalem”

LEMA’AN BET YAHWEH ELOHEYNU, AVAQSHA TOV LAK

“Oleh karena rumah Yahweh Tuhan kami, aku hendak mencari kebaikkan bagi Yerusalem”


Berdiri  dengan kaki kanan terlebih dahulu  sambil mengucapkan “ASARA DEBAROT” (SEPULUH HUKUM/PERINTAH):

WAYEDABER ELOHIM ET KOL HADDEBARIM HA ELLE LEMOR; ANOKI YAHWEH ELOHEYKA ASHER HOTSETIKA MEERETS MITSRAYIM, MI BET AVADIM

“Demikianlah Firman Tuhan kepada Moshe : Akulah Yahweh Tuhanmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari tanah perbudakan”

LO YIHYE LEKA ELOHIM AKHERIM AL PANAY

Jangan ada padamu tuhan lain dihadapan-Ku

LO TA’ASYE LEKA FESEL, LO TISHTTAKHAWEH LAHEM WE LO TAAVDEM

“Jangan membuat bagimu patung dan janganlah sujud menyembah serta beribadah padanya”

LO TISHA ET SHEM YAHWEH ELOHEYKA LASHAW”

“Jangan menyebut nama Yahweh Tuhanmu dengan sembarangan”

ZAKOR ET YOM HA SHABAT LEQADSHO

Ingatlah Hari Shabat untuk menguduskannya

 “KABBED ET AVIKA WE ET IMEKA

“Hormatilah ayah dan ibumu”

LO TTIRSAKH

“Jangan membunuh”

LO TINAF

“Jangan berzinah”

LO TIGNOF

“Jangan mencuri”

LO TA’ANE VERE’AKA ED SHAQER

“Jangan mengucapkan saksi dusta”

LO TAKHMOD BET RE’EKA

“Jangan mengingini kepunyaan sesamamu”


Bertelut sambil mengucapkan doa “AVINU” (BAPA KAMI)

AVINU SHEBA SHAMAYIM YITKADASH SHEMEKA 

“Bapa kami yang di Sorga dikuduskan Nama-Mu”

“TAVO MALKUTEKA YEASHE RETSONEKA KAASHER BASHAMAYIM GAM BA’ARETS”

“Datanglah Kerajaan-Mu jadilah kehendak-Mu,  dibumi seperti di Surga”

ET LEHEM KHUQENU HAYOM

“Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya”

UMEKHALANU ALKHOVOTENU KAASYER MAKHALNU GAM ANAKHNU LEHAYAVENU

“Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami”

 “WE AL TEVIENU LIDEY NISAYON KI IM TEKHALTSENU MIN HA RA

“Janganlah membawa kami dalam pencobaan namun lepaskanlah kami dari yang jahat”

KI LEKA HA MAMLAKA, WE HA GEVURA WE HATIFERET LE OLMI OLAMIM AMIN”

“Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, Amen”

Tidak ada komentar:

Posting Komentar