Kamis, 28 November 2013

TATA IBADAH PERAYAAN PENTAHBISAN BAIT SUCI (KHANUKAH)BARUK ATTAH YHWH ELOHEINU MELEK HA’OLAM ASHER QIDSHANU BEMITSOTAW BEDAMO YAHSHUA MOSHIENU , WETSIWANU LEHADLIKQ NER KHANUKAH.

BARUK ATTAH YHWH ELOHEINU MELEK HA’OLAM, SHE’ASYAH NISSIM LAAVOT YISHRAEL  BAYAMIM HAHEM BIZMAN HAZEH

BARUK ATTAH YHWH ELOHEINU MELEK HA’OLAM, SHEHEKHEYANU WEQIYEMANU WEHIGIANU LIZMAN HAZEH

DIBERKATILAH ENGKAU YHWH TUHAN KAMI, RAJA SEMESTA ALAM YANG TELAH MENGUDUSKAN KAMI OLEH PERINTAH-PERINTAHNYA DAN DALAM DARAH YAHSHUA SANG MESIAS, DAN YANG TELAH MEMERINTAHKAN KEPADA KAMI MENYALAKAN LILIN KHANUKAH

DIBERKATILAH ENGKAU YHWH TUHAN KAMI, RAJA SEMESTA ALAM YANG TELAH MELAKUKAN PERBUATAN AJAIB PADA LELUHUR BANGSA YISHRAEL PADA WAKTU ITU, DIHARI INI
DIBERKATILAH ENGKAU YHWH TUHAN KAMI, RAJA SEMESTA ALAM YANG TELAH MENJAMIN HIDUP KAMI, MENOPANG KAMI DAN MEMAMPUKAN KAMI MENEMPUH HIDUP PERISTIWA HARI INI.

NYANYIAN PEMBUKAAN IBADAH

“Qadosh” (Jemaat Berdiri)

Qadosh, Qadosh, Qadosh (2x)
Adonai Elohim Tsevaot (2x)

Asyer hayah wehowe weyavo (2x)

Kudus, Kudus, Kudus (2x)
YHWH Tuhan Smesta Alam (2x)

Yang telah Ada, Yang Ada dan kan datang (2x)

SHLOSA KADOSH/TRISAGION

Pemimpin Ibadah dan Jemaat:

Kudus, kudus, kuduslah YHWH Tuhan, Yang Mahakuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang.

VOTUM

Pemimpin Ibadah:
Marilah kita kuduskan ibadah pada hari ini dengan pengakuan demikian:

Ezri me’im YHWH ‘osye shamayim waarets

Pertolonganku adalah dari YHWH yang menjadikan langit dan bumi (Mazmur 121:1)

Khesed weshalom yitten lakem Elohim Avinu we Yahshua ha Mashiakh Adonenu

Kasih Karunia dan damai sejahtera dari Tuhan, Bapa kita dan dari Junjungan Agung Yahshua Sang Mesias menyertai kamu (Efesus 1:2)


Jemaat:
5   6  \   5   6  \   5   4  \ 3  . 
A…min, a… min, a… min

TATA IBADAH PONDOK DAUN (SUKOT)PENYALAAN LILIN SABAT HARI RAYA

BIRKAT HA NER

Barukh Atta YHWH, Eloheinu, Melekh ha Olam, asher kidshanu be mitsotaw uvedam Yahshua ha Mashiah we tsiwanu le hadlik ner shel Yom Tov

(Diberkatilah Engkau ya Yahweh Tuhan kami, Raja Alam Semesta, yang telah menyucikan kami dengan perintah-perintah-Nya dan didalam darah Yahshua Sang Mesias dan telah memerintahkan kami untuk menyalakan lilin Hari Raya)

NYANYIAN PEMBUKAAN IBADAH

SAATKU MASUK HADIRAT-MU

Saatku masuk hadirat-Mu, menghampiri Tahta suci-Mu
Kunyatakan kasihku, kunyatakan syukurku
Pada-Mu Tuhanku, Raja mulia

Saatku pandang wajah-Mu, dipenuhi cahya kemuliaan-Mu
Kupuji dan sembah Kau, kupuji dan sembah Kau
Rajaku, Tuanku, Yahshua

Kunyanyi, Halelu-Yah
Kunyanyi Halelu-Yah
Bagi Yahshua Tuan (Kurios/Adon/Maran) Rajaku
Skarang dan slamanya

VOTUM

Pemimpin Ibadah:
Marilah kita kuduskan ibadah pada hari ini dengan pengakuan demikian:

עזרי מעם יהוה עשׂה שׁמים וארץ

Ezri me’im YHWH ‘osye shamayim waarets

Pertolonganku adalah dari YHWH yang menjadikan langit dan bumi (Mazmur 121:1)

חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח

Khesed weshalom yitten lakem Elohim Avinu we Yahshua ha Mashiakh Adonenu

Kasih Karunia dan damai sejahtera dari Tuhan, Bapa kita dan dari Junjungan Agung Yahshua Sang Mesias menyertai kamu (Efesus 1:2)

Jemaat:
5   6  \   5   6  \   5   4  \ 3  .
A…min, a… min, a… min

Kamis, 12 September 2013

TATA IBADAH YOM KIPPUR
I. NYANYIAN PEMBUKAAN IBADAH

Menyanyikan lagu “Kadosh” (Jemaat Berdiri)

Kadosh, Kadosh, Kadosh (2x)
Adonai Elohim Tsevaot (2x)

Asyer hayah wehowe weyavo (2x)

Kudus, Kudus, Kudus (2x)
YHWH Tuhan Smesta Alam (2x)

Yang telah Ada, Yang Ada dan kan datang (2x)

II. SHLOSA KADOSH/TRISAGION

Pemimpin Ibadah dan Jemaat:

Kudus, kudus, kuduslah YHWH Tuhan, Yang Mahakuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang.

TATA IBADAH ROSH HA SHANAH
I. NYANYIAN PEMBUKAAN IBADAH

Menyanyikan lagu “Kadosh” (Jemaat Berdiri)

Kadosh, Kadosh, Kadosh (2x)
Adonai Elohim Tsevaot (2x)

Asyer hayah wehowe weyavo (2x)

Kudus, Kudus, Kudus (2x)
YHWH Tuhan Smesta Alam (2x)

Yang telah Ada, Yang Ada dan kan datang (2x)

II. SHLOSA KADOSH/TRISAGION

Pemimpin Ibadah dan Jemaat:

Kudus, kudus, kuduslah YHWH Tuhan, Yang Mahakuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang.

Senin, 05 Agustus 2013

TATA IBADAH PERINGATAN KEWAFATAN, SHIVA (7 HARI), SHLOSHIM (30 HARI), AVELUT (11 BULAN)
PUJIAN PEMBUKAAN


SHIRU LADONAI (MENYANYILAH BAGI YAHWEH)

SHIRU LADONAI, 
LE ELOHIM KHAYIM
SHIRU LADONAI, 
HAMEKOR HAKHAYIM

PUJILAH YAHWEH, 
DIA TUHAN YANG HIDUP

PUJILAH YAHWEH, 
SUMBER KEHIDUPAN

TRISAGION/ SHLOSA QADOSH

Diucapkan Bersama-sama

קדוש קדוש קדוש יהוה אלהים צבאות היה והוה ויבוא׃

QADOSH, QADOSH, QADOSH, YAHWEH ELOHEY TSEVAOT ASHER HU HAYAH, HOWEH WE’ATID LAVO

"Kudus, kudus, kuduslah Yahweh Tuhan Yang Mahakuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang." (Why 4:8)

TSIDUK HA DIN: TATA IBADAH PELEPASAN DAN PENGUBURAN JENAZAH
I. VOTUM

Pemimpin Ibadah:
Marilah kita kuduskan ibadah pada hari ini dengan pengakuan demikian:

עזרי מעם יהוה עשׂה שׁמים וארץ
Ezri me’im YHWH ‘osye shamayim waarets
Pertolonganku adalah dari YHWH yang menjadikan langit dan bumi (Mazmur 121:1)

חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח
Khesed weshalom yitten lakem Elohim Avinu we Yahshua ha Mashiakh Adonenu
Kasih Karunia dan damai sejahtera dari Tuhan, Bapa kita dan dari Junjungan Agung Yahshua Sang Mesias menyertai kamu (Efesus 1:2)

Jemaat:
5   6  \   5   6  \   5   4  \ 3  . 
A…min, a… min, a… min

Senin, 13 Mei 2013

TATA IBADAH YOM HA BIKURIM (BUAH SULUNG)
I.        NYANYIAN PEMBUKAAN IBADAH

Menyanyikan lagu “Kadosh” (Jemaat Berdiri)

Kadosh, Kadosh, Kadosh (2x)
Adonai Elohim Tsevaot (2x)

Asyer hayah wehowe weyavo (2x)

Kudus, Kudus, Kudus (2x)
YHWH Tuhan Smesta Alam (2x)

Yang telah Ada, Yang Ada dan kan datang (2x)

II.        SHLOSA KADOSH/TRISAGION

Pemimpin Ibadah dan Jemaat:

Kudus, kudus, kuduslah YHWH Tuhan, Yang Mahakuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang.

 III.        VOTUM

Pemimpin Ibadah:

Marilah kita kuduskan ibadah pada hari ini dengan pengakuan demikian:

עזרי מעם יהוה עשׂה שׁמים וארץ

Ezri me’im YHWH ‘osye shamayim waarets

Pertolonganku adalah dari YHWH yang menjadikan langit dan bumi (Mazmur 121:1)

חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח

Khesed weshalom yitten lakem Elohim Avinu we Yahshua ha Mashiakh Adonenu

Kasih Karunia dan damai sejahtera dari Tuhan, Bapa kita dan dari Junjungan Agung Yahshua Sang Mesias menyertai kamu (Efesus 1:2)

Jemaat:

5   6  \   5   6  \   5   4  \ 3  .
A…min, a… min, a… min

TATA IBADAH PERAYAAN PENTAKOSTA (SHAVUOT)I.    NYANYIAN PEMBUKAAN IBADAH

Menyanyikan lagu “Kadosh” (Jemaat Berdiri)

Kadosh, Kadosh, Kadosh (2x)
Adonai Elohim Tsevaot (2x)

Asyer hayah wehowe weyavo (2x)

Kudus, Kudus, Kudus (2x)
YHWH Tuhan Smesta Alam (2x)

Yang telah Ada, Yang Ada dan kan datang (2x)

II.    SHLOSA KADOSH/TRISAGION

Pemimpin Ibadah dan Jemaat:

Kudus, kudus, kuduslah YHWH Tuhan, Yang Mahakuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang.

III.   VOTUM

Pemimpin Ibadah:

Marilah kita kuduskan ibadah pada hari ini dengan pengakuan demikian:

עזרי מעם יהוה עשׂה שׁמים וארץ 

Ezri me’im YHWH ‘osye shamayim waarets

Pertolonganku adalah dari YHWH yang menjadikan langit dan bumi (Mazmur 121:1)

חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח

Khesed weshalom yitten lakem Elohim Avinu we Yahshua ha Mashiakh Adonenu

Kasih Karunia dan damai sejahtera dari Tuhan, Bapa kita dan dari Junjungan Agung Yahshua Sang Mesias menyertai kamu (Efesus 1:2)

Jemaat:

5   6  \   5   6  \   5   4  \ 3  .
A…min, a… min, a… min

Sabtu, 23 Maret 2013

TATA IBADAH SEDER PESAKH
I. HADLAKAT HA NEROT (Penyalaan Lilin)

Menyalakan lilin dengan disertai pengucapan birkat sbb:

Baruk Attah YHWH Eloheinu Melekh ha Olam, asher kidshanu be mitsotaw u be dam Yahshua ha MashiahAdonenu we tsiwanu le hadliq ner shel yom tov 

(Diberkatilah Engkau YHWH Tuhan kami, Raja Alam Semesta yang telah menyucikan kami melalui perintah-perintah-Nya dan melalui darah Yahshua Sang Mesias Junjungan Agung kami serta yang memerintahkan kami untuk menyalakan lilin hari raya

 II.        PUJIAN PEMBUKA IBADAH 

YAHWEH HADIR DI BAIT SUCINYA

Yahweh hadir di Bait Suci-Nya
Yahweh ada di Tahta-Nya
Kami bawa korban pujian
Bagi Yahshua buat kasih-Nya

Kurasakan kehadiran-Nya
Kudengar suara berseru
Anak Domba yang dikorbankan
Layak thuk trima pujian

Refr:

Nyanyi Halelu-Yah, Halelu-Yah, Halelu-Yah (2x)

SHALOM ALAIKEM

Shalom aleikem
(damai besertamu)

Malekhei ha shareit malekhei El yon
(hai malaikat pelayan, penyampai pesan Yang Maha Tinggi)

Mimelekh malekhei ha mlakim ha kadosh baruk Hu
(Raja segala raja, kudus dan diberkatilah Dia)

Refr:

Boakem leshalom
(datanglah dalam damai sejahtera)

Malekhei ha shalom malekhei Elyon
(malaikat damai, penyampai pesan Yang Maha Tinggi)

Mimelek malekhei ha mlakim ha kadosh baruk Hu
(Raja segala raja, kudus dan diberkatilah Dia)

Barku ni leshalom
(berkatilah hamba dengan damai sejahtera)

Malekhei ha shalom malekhei Elyon
(malaikat damai, penyampai pesan Yang Maha Tinggi)

Mimelekh malekhei ha mlakim ha kadosh baruk Hu
(Raja segala raja, kudus dan diberkatilah Dia)

Minggu, 17 Maret 2013

TATA IBADAH SABAT KOMUNAL
I.     NYANYIAN PEMBUKAAN IBADAH
Menyanyikan lagu “Kadosh” (Jemaat Berdiri)

Kadosh, Kadosh, Kadosh (2x)
Adonai Elohim Tsevaot (2x)

Asyer hayah wehowe weyavo (2x)

Kudus, Kudus, Kudus (2x)
YHWH Tuhan Smesta Alam (2x)

Yang telah Ada, Yang Ada dan kan datang (2x)

II.   SHLOSA KADOSH/TRISAGION

Pemimpin Ibadah dan Jemaat:

Kudus, kudus, kuduslah YHWH Tuhan, Yang Mahakuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang.

III. VOTUM

Pemimpin Ibadah:
Marilah kita kuduskan ibadah pada hari ini dengan pengakuan demikian:

עזרי מעם יהוה עשׂה שׁמים וארץ

Ezri me’im YHWH ‘osye shamayim waarets
Pertolonganku adalah dari YHWH yang menjadikan langit dan bumi (Mazmur 121:1)

חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח

Khesed weshalom yitten lakem Elohim Avinu we Yahshua ha Mashiakh Adonenu
Kasih Karunia dan damai sejahtera dari Tuhan, Bapa kita dan dari Junjungan Agung Yahshua Sang Mesias menyertai kamu (Efesus 1:2)

Jemaat:
5   6  \   5   6  \   5   4  \ 3  .
A…min, a… min, a… min

TATA IBADAH EREV SHABAT

Dilaksanakan bersama keluarga pada Jumat Petang Jam 18.00 atau Jam 19.00, dengan atau tanpa anggur dan roti shabat. Jika Anda belum berkeluarga atau sedang dalam kondisi yang tidak memungkinkan melaksanakan Erev Shabat secara sempurna, dapat menggantikannya dengan mengucapkan Birkat ha Shabat (Baruk Atta YHWH Eloheinu Hu Melek ha’olam asyer natan yom ha Shabat leqadhso/ Diberkatilah YHWH Tuhan kami Raja Alam Semesta yang telah memberikan kepada kami hari Shabat untuk dikuduskan) saat Tefilah Maariv usai mengucapkan Doa Bapa Kami. Dapat dilaksanakan dalam keluarga atau jemaat.


PUJIAN PEMBUKA IBADAH EREV SHABAT


Shalom aleikem
(damai besertamu)

Malekhei ha shareit malekhei El yon
(hai malaikat pelayan, penyampai pesan Yang Maha Tinggi)

Mimelekh malekhei ha mlakim ha kadosh baruk Hu
(Raja segala raja, kudus dan diberkatilah Dia)

Refr:

Boakem leshalom
(datanglah dalam damai sejahtera)

Malekhei ha shalom malekhei Elyon
(malaikat damai, penyampai pesan Yang Maha Tinggi)

Mimelek malekhei ha mlakim ha kadosh baruk Hu
(Raja segala raja, kudus dan diberkatilah Dia)

Barku ni leshalom
(berkatilah hamba dengan damai sejahtera)

Malekhei ha shalom malekhei Elyon
(malaikat damai, penyampai pesan Yang Maha Tinggi)

Mimelekh malekhei ha mlakim ha kadosh baruk Hu
(Raja segala raja, kudus dan diberkatilah Dia)