Senin, 13 Mei 2013

TATA IBADAH PERAYAAN PENTAKOSTA (SHAVUOT)I.    NYANYIAN PEMBUKAAN IBADAH

Menyanyikan lagu “Kadosh” (Jemaat Berdiri)

Kadosh, Kadosh, Kadosh (2x)
Adonai Elohim Tsevaot (2x)

Asyer hayah wehowe weyavo (2x)

Kudus, Kudus, Kudus (2x)
YHWH Tuhan Smesta Alam (2x)

Yang telah Ada, Yang Ada dan kan datang (2x)

II.    SHLOSA KADOSH/TRISAGION

Pemimpin Ibadah dan Jemaat:

Kudus, kudus, kuduslah YHWH Tuhan, Yang Mahakuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang.

III.   VOTUM

Pemimpin Ibadah:

Marilah kita kuduskan ibadah pada hari ini dengan pengakuan demikian:

עזרי מעם יהוה עשׂה שׁמים וארץ 

Ezri me’im YHWH ‘osye shamayim waarets

Pertolonganku adalah dari YHWH yang menjadikan langit dan bumi (Mazmur 121:1)

חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח

Khesed weshalom yitten lakem Elohim Avinu we Yahshua ha Mashiakh Adonenu

Kasih Karunia dan damai sejahtera dari Tuhan, Bapa kita dan dari Junjungan Agung Yahshua Sang Mesias menyertai kamu (Efesus 1:2)

Jemaat:

5   6  \   5   6  \   5   4  \ 3  .
A…min, a… min, a… min


IV.     SHEMA WE AHAVTA (Dengarlah dan Kasihilah/Hukum Kasih)  

שׁמע ישׂראל יהוה אלהינו יהוה אחד
ואהבת את יהוה אלהיך בכל־לבבך ובכל־נפשׁך ובכל־מאדך
ואהבת לרעך כמוך

Shema Yisrael, YHWH Eloheinu, YHWH Ekhad
We ahavta et YHWH Eloheika bekol levaveka uvkol nafsheka uvkol meodeka. We ahavta lere’aka kamoka

Dengarlah, hai orang Israel: YHWH itu Tuhan kita, YHWH itu Esa! Kasihilah YHWH Tuhanmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri (Ulangan 6:4-5, Imamat 19:18)

V.    MELANTUNKAN SHEMA

Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ekhad
Baruk shem kevod, malkuto, le’olam wa’ed

Dengar Israel, YHWH Dia Tuhanmu, YHWH Esa
Mulia nama-Nya, krajaan-Nya, kekal slamanya

VI.   SUKACITA TORAH (Mzm 119:89-96)

Pemimpin    :

Untuk selama-lamanya ya Yahweh, firman-Mu tetap teguh di Sorga

Jemaat        :

Kesetiaan-Mu dari keturunan yang satu sampai keturunan yang lain; Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada

Pemimpin    :

Menurut hukum-hukum-Mu semuanya itu ada sekarang, sebab segala sesuatu melayani Engkau

Jemaat        :

Sekiranya Torah-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku

Pemimpin    :

Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku

Jemaat        :

Aku kepunyaan-Mu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titah-Mu

Pemimpin    :

Orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku; tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatan-Mu

Jemaat        :

Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintah-Mu luas sekali

VII.    MENYANYIKAN PUJIAN & PENYEMBAHAN

ROH KUDUS YANG HIDUP PENUHIKU

Roh Kudus yang hidup penuhiku
Roh kudus yang hidup pulihkanku
Turunlah urapan ke atasku
Membangkitkan kuasa-Mu

Refr:
Membebaskan hidup yang terbelenggu
Memulihkan hati mreka yang terluka
Serta mencelikkan mata yang buta
Jadikan hidupku alat-Mu
Dipenuhi urapan baru
Menyatakan kebesaran kuasa-Mu

DAN BEBANMU DILENYAPKAN

Dan bebanmu dilenyapkan oleh urapan (2x)
Oh datanglah pengurapan, penuhiku skarang
Kusembah kau, Yahshua Tuan Raja sgala raja

Refr;
Kuterima urapanmu penuhiku
Kuterima urapanmu skarang
Oh datanglah pengurapan
Penuhiku skarang
Kusembah kau, Yahshua Tuan Raja sgala raja

ROH KUDUS KAU HADIR DI SINI
Roh Kudus kau hadir di sini
Roh Kudus kumengasihimu
Kau lembut kau manis Kaulah penghiburku
Penolongku diutus Bapaku

Refr:
Kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan
Kubuka hati menyembahmu Yahshua
Jamahlah kami, penuhi kami
Dengan kuasa YHWH Maha Tinggi

VIII.        KEMULIAAN TORAH DAN PENULISAN TORAH DALAM BATIN

Pembacaan Narasi Perayaan Shavuot

Pemimpin:

Pada perjanjian yang pertama, Tuhan YHWH mengikat perjanjian dengan Israel di Sinai dengan tanda pemberian Torah sebagaimana dikatakan:

YHWH berfirman kepada Musa: "Naiklah menghadap Aku, ke atas gunung, dan tinggallah di sana, maka Aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah, yang telah Kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan YHWH diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya enam hari lamanya; pada hari ketujuh dipanggil-Nyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan YHWH sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu empat puluh hari dan empat puluh malam lamanya” (Kel 24:12, 15-17)

Ketika Musa memberitahukan berbagai perintah YHWH di Sinai kepada bangsa Israel, mereka menjawab:

Jemaat:

Segala firman yang telah diucapkan YHWH itu, akan kami lakukan” (Kel 24:3)

Pemimpin:

Namun  YHWH melihat dalam pengetahuan-Nya bahwa di masa yang akan datang Israel akan memberontak dan menajiskan nama-Nya dengan berpaling kepada berhala-berhala. Bahkan ketika Musa baru turun dari Sinai dan membawa loh batu berisi sepuluh perintah YHWH, dia mendapati Israel membuat patung lembu emas dan menyembahnya sebagaimana dikatakan:

Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Tuhan dalam tangannya, loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya; bertulis sebelah-menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Tuhan dan tulisan itu ialah tulisan Tuhan, ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa: "Ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan." Tetapi jawab Musa: "Bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan -- bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar." Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa; dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus, kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel” (Kel 32:15-20)

Tuhan YHWH telah menubuatkan perihal pembaruan perjanjian yaitu Perjanjian Yang Diperbarui dimana Torah-Nya akan ditanamkan dalam batin umat-Nya sebagaimana dikatakan:

Sesungguhnya, akan datang waktunya, demikianlah firman YHWH, Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah Kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu Aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir; perjanjian-Ku itu telah mereka ingkari, meskipun Aku menjadi tuan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman YHWH. Tetapi beginilah perjanjian yang Kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman YHWH: Aku akan menaruh Torah-Ku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka; maka Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat-Ku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan: Kenallah YHWH! Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal Aku, demikianlah firman YHWH, sebab Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka” (Yer 31:31-34)

Peristiwa tersebut telah sampai pada penggenapannya ketika pada hari Raya Shavuot di zaman dimana Yahshua dari Nazaret yang disebut Mesias telah bangkit dari kematian pada hari ketiga dan memperlihatkan dirinya selama empat puluh hari empat puluh malam serta naik ke Sorga. Pada perayaan Shavuot itu, dicurahkanlah Roh Kudus kepada semua murid-murid Yahshua Sang Mesias sebagai penanda Perjanjian Yang Diperbarui telah digenapkan. Torah ditanamkan dalam batin para murid-muridnya sehingga muncul pengenalan, kecintaan dan kerinduan melakukan Torah sebagai gaya hidup pengikut Mesias yang telah menerima janji kehidupan kekal.

Demikianlah Kitab Suci mengatakan: “Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk; dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya” (Kis Ras 2:1-4)

IX.        RESPON

LEV TAHOR (MZM 51:12-13)

Lev tahor bera li Elohim
Weruakh nakon kadesh beqirbi
Al taslikeni milpaneka
Weruakh qodsheka
Al tiqqakh mimmeni

Jadikanlah hatiku tahir
Ya Tuhan
Baruilah batinku dengan roh-Mu yang teguh
Janganlah buang aku dari hadapan-Mu
Janganlah buang aku dari hadapan-Mu
Jangan ambil roh-Mu yang kudus dariku

X.        BIRKAT MIDRASH

Pemimpin Ibadah:

Baruk et Adonai hamevorak

Diberkatilah Engkau YHWH yang layak menerima segala pujian

Jemaat:

Baruk et Adonai hamevorak le’olam waed

Diberkatilah Engkau YHWH yang berhak menerima segala pujian dari selama-lamanya sampai selama-lamanya

XI.        ATTA HU AD (Engkau Tetap Untuk Selamanya)

Diucapkan bersama sebagai respon atas Firman yang diberitakan

Atta Hu ad shelo nivra ha ‘olam
Atta Hu mishhenivra ha’olam

Atta Hu be’olam hazeh
We Atta Hu le’olam haba

Kadesh et shimka al mekadesh shimka
Wekadesh et shimka be’olam ekha
Uviyeshuateka tarim wetogevilah karenino

Baruk Atta YHWH mekadesh et shimka baravim

Engkau sama sebelum dunia di jadikan
Engkau tetap sama sejak dunia dijadikan
Engkau sama di dunia ini
Dan Engkau tetap sama di dunia yang akan datang

Kuduslah nama-Mu atas orang-orang yang menguduskan-Nya
Kuduslah nama-Mu ke seluruh dunia
Melalui kuasa keselamatan-Mu, bangkitlah dan tunjukkanlah kebesaran-Mu

XII.        LAGU PUJIAN KESANGGUPAN

YA YAHSHUA TRANG DAN KUAT KAMI

Ya Yahshua Trang dan Kuat kami
Brikanlah, brikanlah apimu
Masuklah dalam hati kami
Brikanlah, brikanlah apimu

Refr:
Supaya oleh api itu hati yang dingin dinyalakan
Kasih yang mati dihidupkan, brikanlah, brikanlah apimu

XIII.        TEFILAH AVINU

Avinu sheba shamayim
Yitkadash smeka

Tavo malkuteka
Yeashe retsoneka
Kaasher bashamayim gam baarets
Etelehem hukenu ten lanu hayom
Umekhalanu alkhovotenu
Kaasher makhalnu gam anakhnu lehayavenu

Wealtevienu lidey nisayon
Ki im tekhaltsenu min hara

Ki leka hamamlaka,
wehagevura,
wehatiferet
Leolmi olamim,
Amen

Bapa kami yang di Sorga
Dikuduskanlah nama-Mu

Datanglah kerajaan-Mu
Jadilah kehendak-Mu
Di bumi seperti di surga

Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya

Janganlah membawa kami ke dalam penggodaan
Tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat

Karena Engkaulah yang empunya kerajaan,
kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya

Amin

XIV.        KORBAN SYUKUR

Memberikan persembahan dari sebagian harta kita untuk kelangsungan persekutuan ibadah dan berbagai kegiatan pelayanan.

XV.     LAGU PUJIAN KORBAN SYUKUR

YAHWEH ITU BAGI KITA

YHWH itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan (2x)
Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti (2x)
Sekalipun aku jatuh, namun takkan tergeletak (2x)
Sbab Tangan YHWH slalu menopangku

XVI.     PENGAKUAN IMAN RASULI

Aku percaya kepada YHWH, Bapa Yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi.

Aku percaya kepada Yahshua Sang Mesias, Junjungan Agung kita Yang Ilahi, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan YHWH Bapa Yang Maha Kuasa dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.

Aku percaya kepada Roh Kudus, Jemaat yang kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal, Amin

XVII.   DOXOLOGI (Pengagungan)

Al pi Adonai ha zamar, we zamar al ha Mashiakh.
Adar al pi Ruakh Qodesh we khayil we ha rakhamim
Amen

Kepada YHWH bri puji, serta kepada Mesias.
Roh Kudus mulyakanlah, berkuasan dan berkasihan, Amin

XVIII.   BIRKAT KOHANIM

יברכך יהוה וישׁמרך
יאר יהוה פניו אליך ויחנך
ישׂא יהוה פניו אליך וישׂם לך שׁלום

Yevarekeka YHWH weyishmreka
Ya’er YHWH panaiw eleika wikhuneka
Yisha YHWH panaiw eleika weyashem leka shalom

Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau;
Yahweh menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia;

Tidak ada komentar:

Posting Komentar