Senin, 05 Agustus 2013

TATA IBADAH PERINGATAN KEWAFATAN, SHIVA (7 HARI), SHLOSHIM (30 HARI), AVELUT (11 BULAN)
PUJIAN PEMBUKAAN


SHIRU LADONAI (MENYANYILAH BAGI YAHWEH)

SHIRU LADONAI, 
LE ELOHIM KHAYIM
SHIRU LADONAI, 
HAMEKOR HAKHAYIM

PUJILAH YAHWEH, 
DIA TUHAN YANG HIDUP

PUJILAH YAHWEH, 
SUMBER KEHIDUPAN

TRISAGION/ SHLOSA QADOSH

Diucapkan Bersama-sama

קדוש קדוש קדוש יהוה אלהים צבאות היה והוה ויבוא׃

QADOSH, QADOSH, QADOSH, YAHWEH ELOHEY TSEVAOT ASHER HU HAYAH, HOWEH WE’ATID LAVO

"Kudus, kudus, kuduslah Yahweh Tuhan Yang Mahakuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang." (Why 4:8)

PEMBACAAN MAZMUR 91:1-16

Pemimpin:

Orang yang duduk dalam lindungan Yang Mahatinggi dan bermalam dalam naungan Yang Mahakuasa akan berkata kepada Yahweh: "Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Tuhanku, yang kupercayai."

Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk.

Dengan kepak-Nya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayap-Nya engkau akan berlindung, kesetiaan-Nya ialah perisai dan pagar tembok.

Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang,terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.

Walau seribu orang rebah di sisimu, dan sepuluh ribu di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik.

Sebab Yahweh ialah tempat perlindunganmu, Yang Mahatinggi telah kaubuat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu; sebab malaikat-malaikat-Nya akan diperintahkan-Nya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu.

Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.
Singa dan ular tedung akan kaulangkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga.

"Sungguh, hatinya melekat kepada-Ku, maka Aku akan meluputkannya, Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal nama-Ku.

Bila ia berseru kepada-Ku, Aku akan menjawab, Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, Aku akan meluputkannya dan memuliakannya.

Dengan panjang umur akan Kukenyangkan dia, dan akan Kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari pada-Ku."

RESPON (Mazmur 136:1)

Pemimpin dan Jemaat:

Bersyukurlah kepada Yahweh, sebab Ia baik! Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya.

PEMBACAAN YOHANES 11:25-26

Sabda Yahshua (Yesus): "Akulah kebangkitan dan hidup; barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada-Ku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?"

RESPON

Pemimpin & Jemaat:

Ya, Junjungan Agung, aku percaya, bahwa Engkaulah Mesias, Anak Tuhan, Dia yang akan datang ke dalam dunia”

KADISH

Pemimpin & Jemaat:

Yitgadal weyitkadash, shemey raba (Amen)
Bealma divrakhirutey, weyamlik malkhutey
Bakhayekhon uvyomekhon uvekhayey dekol bet Yisrael (Mashiakh)
Ba’agala, ba’agala uvizman qariv, weimru Amen

Yehey shemey raba mevorak
Lealam ulealmey almaya (Yitbarak)

Yitbarak weyishtabakh, weyipaar weyitromam weyitnasey
Weyithadar weyitaleh weyithalal, shemey dekudesha, brikhu
Le’eila min kol birkhata weshirata, tush bekhata wenekhemata da’amiran bealma, weimru Amen

Dibesarkan dan dikuduskanlah nama-Nya yang besar di dunia yang Dia ciptakan berdasarkan kehendak-Nya.

Dan kiranya Dia mendirikan Kerajaan-Nya selama hidupmu dan selama hari-hari-mu serta selama kehidupan seluruh rumah Yisrael, melintas dengan cepat dan ditahun-tahun yang mendekat, Amen.

Kiranya Nama-Nya yang besar, diberkati dari kekal sampai kekal.

Diberkatilah, dan terpujilah, dan mulialah, dan  ditinggikanlah  dan dihormatilah, dan disembah.

Dan disanjung Nama-Nya Yang Kudus, diberkatilah Dia, mengatasi semua berkat dan himne-himne, puji-pujian dan nyanyian yang dipanjatkan di dunia, Amen!  

TEFILOT (DOA-DOA)

PEMBUKAAN

Pemimpin & Jemaat:

BE SHEM HA AV WE HA BEN WE RUAKH HA KODESH, ELOHIM EKHAD

(Dalam Nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Tuhan Yang Esa)

Pemimpin:

ELLE YAHWEH EQRA, TSURI. AL TEKHERASH MIMMENNI. PEN TEKHESHE MIMMENNI. WENIMSHALTTI ‘IM YORDEY VOR. SHEMA QOL TAKHANUNAY BESHAWEI ELEYKA. BENASHI YADAY EL DEVIR QODSHEKA.

Kepada-Mu, ya (YHWH) gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab, jika Engkau tetap membisu terhadap aku, aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku, apabila aku berteriak kepada-Mu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus (Mzm 28:1-2)

PETIKAN SHEMONEH ESHRE (18 DOA BERKAT)

AVOT (LELUHUR)

Baruk Atta Adonai (YHWH) Eloheinu. We Elohei avoteinu we imotenu. Elohei Avraham, Elohei Yitskhaq, Elohey Ya’aqov, Elohey Sara, Elohey Rivqa, Elohey Lea, Elohey Raqhel. Ha El ha Gadol ha Gibor we Ha Nora, El Elyon, gomeil khasadim tovim we konei ha kol we zokheir khasdey avot we imahot, umeivi geulah livney weneihem, lemaan shemo be ahavah. Melek ozer umoshia umagein. Baruk Atta Adonai (YHWH), magen Avraham we ezrat Sara

Diberkatilah Engkau Yahweh Tuhan kami dan Tuhan nenek moyang kami, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak dan Tuhan Yakub (Tuhan Sara, Tuhan Rivqa, Tuhan Lea, Tuhan Rahel). Tuhan yang Besar, Kuat dan Mengagumkan, Yang Maha Tinggi yang telah melakukan perbuatan baik yang penuh kasih setia, Pencipta segala sesuatu dan mengingat kasih karunia yang diperbuat atas nenek moyang kami  serta telah memberikan penebus kepada anak cucu mereka, demi nama-Nya dengan cinta. Raja, Penolong, Juruslamat dan Perisai. Diberkatilah Engkau, Yahweh, Perisai Abraham (dan penolong Sara)

GEVUROT (KEKUATAN)

Atta gibor le’olam Adonai. Mekhayey meitim Atta rav lehoshia. Mekhalkeil khayim bekhesed, mekhayel meitim berakhamim ravim, somekh novelim werofe kholim, umatir asurim umekaiyem emunato lishney afar, mi kamoka baal gevurot, umi dome lak, melek meimit umekhaye, umatsmiakh yeshuah, weneema Atta lehakhayot meitim. Baruk Atta Adonai (YHWH) mekhayey meitim

Kebesaran-Mu untuk selamanya Tuhanku, Engkau yang membangkitkan orang dari  dari kematian dengan keselamatan yang besar. Engkau yang menyebabkan angin berhembus dan hujan turun. Engkau yang menopang kehidupan dengan kasih karunia, Engkau yang membangkitkan orang  dari kematian dengan hasrat yang besar, menopang orang yang terjatuh, menyembuhkan orang yang sakit, membebaskan orang yang terpenjara, menyempurnakan kesetiaan-Mu terhadap mereka yang tertidur dalam debu.. Siapakah yang seperti diri-Mu, Tuan yang Kuat, siapakah yang dapat disetarakan dengan-Mu? Engkaulah Raja yang menyebabkan kematian (dengan tujuan) mendapatkan kembali kehidupan. Diberkatilah Engkau, Yahweh, yang membangkitkan orang mati.

QEDUSHAT HASHEM (KEKUDUSAN SANG NAMA)

Pemimpin: 

Nekadesh et shimka ba olam
Keshem shemakdishim
Oto bishmey marom
Kakatuv al yad nevieka weqara
Zeh el zeh we amar

Pemimpin & Umat:

Qadosh, Qadosh, Qadosh
Adonai Tsevaot, melo kol ha arets kevodo

Pemimpin: 

Adir adirenu Adonai Adoneinu
Ma adir shimka bekol ha arets

Pemimpin & Umat:

Baruk kevod Adonai mimkomo

Pemimpin:

Ekhad Hu Eloheinu 
Hu avinu Hu malkienu Hu moshienu we Hu yashmienu
Berakhamav le’einei kol khay:
Ani Adonai Elohekem

Pemimpin & Umat:

Yimlok Adonai le’olam
Elohaik Tsion ledor wador, Halelu-Yah

Pemimpin:

Ledor wador nagid gadleka
Ule neitsakh netsakhim kedushatka nakdish
Weshivkhaka Eloheinu mipinu lo yamus le’olam waed

Pemimpin & Umat:

Baruk Atta Adonai ha El ha Qadosh

(Engkau kudus, nama-Mu kudus dan kuduslah orang yang memuji-Mu setiap hari selamanya. Diberkatilah Engkau YHWH, Tuhan Yang Kudus. Kami akan menguduskan nama-Mu di bumi ini, seperti di surga, seperti yang ditulis oleh nabi-Mu.

Dan malaikat akan berseru, satu terhadap yang lain danberkata, kudus, kudus, kuduslah YHWH, Tuhan Semesta Alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya.

Kemudian dengan suara gemuruh yang dahsyat, mereka akan berseru dan bangkit ke arah Serafim seraya berkata, Diberkatilah YHWH Yang Mulia dari tempat Yang Kudus.

Tuhan akan memerintah untuk selamanya, Tuhanmu, OhTsion, dari generasi ke generasi. Halelu-Yah! Dari generasi ke generasi kmi akan mengungkapkan keagungan-Mu dan sampai selamanya kami akan mengabarkan kekudusan-Mu, Tuhan kami, tidak akan terhenti dari mulut kami selama-lamanya.

Karena Engkaulah Tuhan Yang Maha Besar dan Yang Kudus. Diberkatilah Engkau, YHWH Tuhan Yang Maha Kudus. Dari kediaman-Mu, Raja kami, Engkau akan menyatakan diri dan memerintah karena kami menantikan-Mu. 

Kapankah Engkau akan memerintah di Tsion? Segera, pada hari-hari kami dan untuk selamanya Engkau tinggal di sana. Kiranya Engkau akan ditinggikan dan dikuduskan dari Yerusalem, kota-Mu, dari generasi ke generasi sampai dengan kekekalan.

Kiranya mata kami melihat kerajaan-Mu seperti yang diungkapkan dalam kidung keperkasan-Mu, yang ditulis oleh Dawid, orang benar yang Engkau urapi).

HODA’AH (UCAPAN SYUKUR)

Modim anakhnu lak, shaata Hu Adonai (YHWH) Eloheinu we Elohey avoteinu weimotenu le’olam wa’ed. Tsur khayenu magen yishenu Atta Hu ledor wador. Nodeh leka unsapeir tehilateka al khayeinu ha mesurim beyadeka we al nishmotenu hapekudot lak we al niseka shebekolyom imanu we al nifleotekha we tovoteka, shevekoleit, erev bavoker we tsohorayim. Hatov ki lo khalu rakhameka wehamerakhem ki lo tamu khasadeka meolam kivinu lak. Weal kulam, yitbarak weyitromam shimka Malkeinu, tamid le’olam wa’ed. Wekol hakhayim yoduka sela wihalelu etshimka beemet, ha El yeshuatenu weezratenu sela

Kami sungguh bersyukur karena Engkau YHWH, Tuhan kami dan Tuhan leluhur kami, kekal selamanya. Engku batu karang hidup kami, perisai keselamatan kami dari generasi ke generasi. Kami akan bersyukur kepada-Mu dan memuji-Mu karena hidup yang kami serahkan ke bawah kuasa-Mu dan karena jiwa kami percayakan kepada-Mu, oleh sebab mukjizat-Mu menyertai kami setiap hari keajaiban dan perkenann-Mu tiap saat baik malam, pagi dan sore hari karena belas kasih-Mu. Yang Maha Baik, karena belas kasih-Mu tidak pernah pudar; dan Yang Pengasih, karena kebaikann-Mu tidak pernah berakhir, kami selalu menaruh pengharapan kepada-Mu. Untuk semua ini, biarlah nama-Mu diberkati dan disanjung, Raja kami seterusnya dan selama-lamanya. Segala yang hidup akan bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu dengan kesungguhan hati, Tuhan keselamatan dan pertolongan kami.

SIM SHALOM (TETAPKANLAH KEDAMAIAN)

Sim, sim, sim shalom, sim shalom tova uverakha. Sim, sim, sim shalom, tova uverakha. Khen wekhesed werakhamim aleinu wealkol Yisrael amka. Barkeinu Avinu kulanu keekhad weor paneka

Sim, sim, sim shalom, sim shalom tova uverakha. Sim, sim, sim shalom, tova uverakha.Kiveor paneka natatalanu Adonai (YHWH) Eloheinu. Torat Khayim weahavat khesed, utsedaka uvrakha werakhamim wekhayim weshalom.

Sim, sim, sim shalom, sim shalom tova uverakha. Sim, sim, sim shalom, tova uverakha. Wetov beeneyka levarek et amka, et amka Yisrael. We et kol haamim wekol et uvekol sha’a bi shlomeka.

Baruk Atta Adonai (YHWH) hemavarek et amo Yisrael bashalom.

Tetapkanlah kedamaian, kebaikan, berkat, anugrah, kasih setia dan rahmat-Mu ke atas kami dan ke atas seluruh umat-Mu Yisrael. Berkatilah kami semua, ya Bapa kami, dengan terang wajah-Mu yang Engkau berikan kepada kami, ya YHWH Tuhan kami. Torah kehidupan dan kasih, kebaikan, kebenaran, berkat, belas kasih, kehidupan dan kedamaian. Dan biarlah baik pada pandangan-Mu untuk memberkati umat-Mu Yisrael, pada setiap musim dan setiap waktu dengan damai-Mu

TEFILOT AQANIM YHWH (Gelar-Gelar YHWH)

YAHWEH TSEBAOT,

Diberkatilah Engkau Yahweh Tuhan kami, Raja Semesta Alam yang Maha Kuasa atas segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia. Ulurkanlah tangan-Mu dan tunjukkanlah Kemahakuasaan-Mu dengan memberikan kepada kami perlindungan dan keselamatan atas diri kami, atas keluarga kami, atas orang tua kami, atas anggota-anggota jemaat Mesias, atas kota kami, atas tempat dimana kami hidup dan bekerja. Dalam Nama Putra-Mu Yang Tunggal, Yahshua Sang Mesias, Amin.

YAHWEH RAPHA, 

Diberkatilah Engkau Yahweh Tuhan kami, Raja Semesta Alam yang telah mengaruniakan kesembuhan dan berkuasa menyembuhkan. Sembuhkanlah kami dari berbagai penyakit dan jauhkanlah berbagai wabah sakit penyakit atas diri kami, atas anggota keluarga kami, atas orang tua kami, atas anggota-anggota jemaat Mesias. Oleh bilur Sang Mesias Yahshua, Engkau menghalaukan berbagai penyakit dan memelihara kesehatan kami. Dalam Nama Putra-Mu Yang Tunggal, Yahshua Sang Mesias, Amin.

YAHWEH NISSI, 

Diberkatilah Engkau Yahweh Tuhan kami, Raja Semesta Alam yang telah mengaruniakan kemenangan dalam peperangan melawan musuh-musuh kebaikan, yaitu Satan, bapa pendusta. Berikanlah kepada kami kekuatan dan kemenangan untuk melawan tipu daya satan yang menyerang kami melalui gosip, kemiskinan, fitnah, perselisihan, penyakit, tenung, sihir, mantra. Dalam Nama Putra-Mu Yang Tunggal, Yahshua Sang Mesias, Amin.

YAHWEH YIREH, 

Diberkatilah Engkau Yahweh Tuhan kami, Raja Semesta Alam yang telah menyediakan berbagai kebaikan atas kehidupan kami. Berikanlah berkat finansial dan spiritual yang mencukupkan dan memelihara kami dari kemiskinan dan kehinaan. Dalam Nama Putra-Mu Yang Tunggal, Yahshua Sang Mesias, Amin.


YAHWEH MEKADISHKEM, 

Diberkatilah Engkau Yahweh Tuhan kami, Raja Semesta Alam yang telah menguduskan hidup kami oleh Torah-Nya dan Darah Yahshua Sang Mesias yang mati dikayu salib untuk menerima kehidupan-Nya kembali. Kuduskanlah hati dan pikiran serta tindakan kami agar menghasilkan berbagai karya dan pekerjaan yang kudus dan mempermuliakan nama-Mu. Dalam Nama Putra-Mu Yang Tunggal, Yahshua Sang Mesias, Amin.

YAHWEH SHAMAH, 

Diberkatilah Engkau Yahweh Tuhan kami, Raja Semesta Alam yang selalu menyatakan kehadiran-Nya dalam aktifitas kehidupan orang-orang yang mengasihi-Nya. Hadirlah selalu dalam doa kami, dalam pekerjaan kami, dalam kesendirian kami, dalam penderitaan kami, dalam sukacita kami. Kehadiran-Mu mendatangkan sukacita, damai sejahtera dan jalan terang. Dalam Nama Putra-Mu Yang Tunggal, Yahshua Sang Mesias, Amin.

YAHWEH ROIY, 

Diberkatilah Engkau Yahweh Tuhan kami, Raja Semesta Alam yang menjadi gembala atas hidup kami. Engkau menuntun kami ke padang yang berumput hijau dan ke air yang tenang. Engkau memuaskan lapar dan haus kami atas kebenaran-Mu. Dalam Nama Putra-Mu Yang Tunggal, Yahshua Sang Mesias, Amin.

YAHWEH TSIDKENU, 

Diberkatilah Engkau Yahweh Tuhan kami, Raja Semesta Alam, sumber kebenaran dan keadilan. tuntunlah aku dalam keadilan-Mu, karena seteruku; ratakanlah jalanmu didepanku. Belalah perkara hamba-Mu dan tunjukanlah keadilan-Mu dalam hidup kami. Dalam Nama Putra-Mu Yang Tunggal, Yahshua Sang Mesias, Amin.

DOA PENGHIBURAN DAN PERINGATAN KEWAFATAN

TEFILAH AVINU

AVINU SHEBA SHAMAYIM
(Bapa kami yang di Sorga)

YITKADASH SHEMEKA
(Dikuduskanlah nama-Mu)

TAVO MALKUTEKA
(Datanglah Kerajaan-Mu)

YEASHE RETSONEKA
(Jadilah kehendak-Mu)

KAASHER BASHAMAYIM GAM BA’ARETS
(di Bumi seperti di Surga)

ET LEHEM KHUQENU HAYOM
(Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya)

UMEKHALANU ALKHOVOTENU
(Ampunilah kami akan kesalahan kami)

KAASYER MAKHALNU ANAKHNU LEHAYAVENU
(Sebagaimana kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami)


WE AL TEVIENU LIDEY NISAYON
(Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan)

KI IM TEKHALTSENU MIN HA RA
(Namun lepaskanlah kami dari yang jahat)

KI LEKA HA MAMLAKA, 
(Karena Engkaulah yang empunya Kerajaan)

WE HA GEVURA WE HA TIFERET LE OLMI OLAMIM, AMIN
(Dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya, Amin)

PENUTUP

Pemimpin:

BARUK YHWH KI SHAM’A QOL TTAKHANUNNAY.  YHWH UZI UMAGINNI, BO BATAKH LIBI. WENE’EZARTTI WAYA’ALOZ LIBBI, UMISHIRI AHODENU. YHWH OZ LAMO, UMA’OZ YESHU’OT MESHIKHU HU. HOSHI’A ET AMMEKA, UVAREK ET NAKHALATEKA, URE’EM, WENASHEM ‘AD HA’OLAM.

Diberkatilah (YHWH), karena Dia telah mendengar suara permohonanku. (YHWH) adalah kekuatanku dan perisaiku; kepada-Nya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepada-Nya. (YHWH) adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapi-Nya! Selamatkanlah umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri, gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya (Mzm 28:6-9).

RESPON:

Menyanyikan Lagu Pujian Syukur

BATU KARANG YANG TEGUH

Batu karang yang teguh, Kau tempatku kuberteduh
Karna dosaku berat dan kuasanya menyesak
Oh bersihkan diriku, oleh darah lambungmu

Tiada lain kupegang, hanya salib dan iman
Dalam kehampaanku, kudambakan rahmat-Mu
Tanpa Dikau Tuanku, taakan hidup jiwaku

Bila tiba saatnya, kutinggalkan dunia
Dan Kaupanggil diriku, kehadapan Tahta-Mu
Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh


EMUNAH HA SHLIKIM (Pengakuan Iman Rasuli)

Aku Percaya kepada YHWH Bapa Yang Maha Kuasa Khalik Langit dan Bumi

Dan kepada Yahshua Sang Mesias, Junjungan Agung kita Yang Ilahi, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara, dibawah pemerintahan Pontius Pilatus, di salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam Kerajaan Maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke Sorga ,duduk di sebelah kanan YHWH Bapa Yang Maha Kuasa dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati

Aku percaya kepada Roh Kudus, Jemaat yang kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal, Amin

DOXOLOGI

AL PI ADONAI (YHWH) HAZAMAR, WEZAMAR AL HA MASHIAKH, ADAR AL PI RUAKH QODESH, WEKHAYIL WERAKHAMIM

Kepada YHWH bri puji, serta kepada Mesias, Roh Kudus mulyakanlah, berkuasa dan berkasihan, Amin

BIRKAT KOHANIM (Berkat Imam)

YEVAREKA YHWH WE YISHMREKA; YA’ER YHWH PANAIW ELEIKA WIKHUNEKA; YISHA YHWH PANAIW ELEIKA WEYASHEM LEKA SHALOM (Sefer Bamidbar  6:24-26)

YHWH (Yahweh) memberkati engkau dan melindungi engkau; YHWH menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau Kasih Karunia; YHWH menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam Nama Yahshua Ha Mashiah, Halelu-Yah, Amin

PUJIAN PENUTUP

YAHWEH ADALAH GEMBALAKU

Yahweh, adalah Gembalaku takkan kekurangan aku
Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau


Refr:

Dia membimbingku ke air yang tenang
Dia menyegarkan jiwaku
Dia menuntunku di jalan yang benar
Oleh karna nama-Nya
Sekalipun aku berjalan
Dalam lembah kekelaman
Aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku
Gada-Mu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku

Refr:
(Dan akupun akan berdiam, dalam Yahweh spanjang masa)Tidak ada komentar:

Posting Komentar