Kamis, 28 November 2013

TATA IBADAH PERAYAAN PENTAHBISAN BAIT SUCI (KHANUKAH)BARUK ATTAH YHWH ELOHEINU MELEK HA’OLAM ASHER QIDSHANU BEMITSOTAW BEDAMO YAHSHUA MOSHIENU , WETSIWANU LEHADLIKQ NER KHANUKAH.

BARUK ATTAH YHWH ELOHEINU MELEK HA’OLAM, SHE’ASYAH NISSIM LAAVOT YISHRAEL  BAYAMIM HAHEM BIZMAN HAZEH

BARUK ATTAH YHWH ELOHEINU MELEK HA’OLAM, SHEHEKHEYANU WEQIYEMANU WEHIGIANU LIZMAN HAZEH

DIBERKATILAH ENGKAU YHWH TUHAN KAMI, RAJA SEMESTA ALAM YANG TELAH MENGUDUSKAN KAMI OLEH PERINTAH-PERINTAHNYA DAN DALAM DARAH YAHSHUA SANG MESIAS, DAN YANG TELAH MEMERINTAHKAN KEPADA KAMI MENYALAKAN LILIN KHANUKAH

DIBERKATILAH ENGKAU YHWH TUHAN KAMI, RAJA SEMESTA ALAM YANG TELAH MELAKUKAN PERBUATAN AJAIB PADA LELUHUR BANGSA YISHRAEL PADA WAKTU ITU, DIHARI INI
DIBERKATILAH ENGKAU YHWH TUHAN KAMI, RAJA SEMESTA ALAM YANG TELAH MENJAMIN HIDUP KAMI, MENOPANG KAMI DAN MEMAMPUKAN KAMI MENEMPUH HIDUP PERISTIWA HARI INI.

NYANYIAN PEMBUKAAN IBADAH

“Qadosh” (Jemaat Berdiri)

Qadosh, Qadosh, Qadosh (2x)
Adonai Elohim Tsevaot (2x)

Asyer hayah wehowe weyavo (2x)

Kudus, Kudus, Kudus (2x)
YHWH Tuhan Smesta Alam (2x)

Yang telah Ada, Yang Ada dan kan datang (2x)

SHLOSA KADOSH/TRISAGION

Pemimpin Ibadah dan Jemaat:

Kudus, kudus, kuduslah YHWH Tuhan, Yang Mahakuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang.

VOTUM

Pemimpin Ibadah:
Marilah kita kuduskan ibadah pada hari ini dengan pengakuan demikian:

Ezri me’im YHWH ‘osye shamayim waarets

Pertolonganku adalah dari YHWH yang menjadikan langit dan bumi (Mazmur 121:1)

Khesed weshalom yitten lakem Elohim Avinu we Yahshua ha Mashiakh Adonenu

Kasih Karunia dan damai sejahtera dari Tuhan, Bapa kita dan dari Junjungan Agung Yahshua Sang Mesias menyertai kamu (Efesus 1:2)


Jemaat:
5   6  \   5   6  \   5   4  \ 3  . 
A…min, a… min, a… min

TATA IBADAH PONDOK DAUN (SUKOT)PENYALAAN LILIN SABAT HARI RAYA

BIRKAT HA NER

Barukh Atta YHWH, Eloheinu, Melekh ha Olam, asher kidshanu be mitsotaw uvedam Yahshua ha Mashiah we tsiwanu le hadlik ner shel Yom Tov

(Diberkatilah Engkau ya Yahweh Tuhan kami, Raja Alam Semesta, yang telah menyucikan kami dengan perintah-perintah-Nya dan didalam darah Yahshua Sang Mesias dan telah memerintahkan kami untuk menyalakan lilin Hari Raya)

NYANYIAN PEMBUKAAN IBADAH

SAATKU MASUK HADIRAT-MU

Saatku masuk hadirat-Mu, menghampiri Tahta suci-Mu
Kunyatakan kasihku, kunyatakan syukurku
Pada-Mu Tuhanku, Raja mulia

Saatku pandang wajah-Mu, dipenuhi cahya kemuliaan-Mu
Kupuji dan sembah Kau, kupuji dan sembah Kau
Rajaku, Tuanku, Yahshua

Kunyanyi, Halelu-Yah
Kunyanyi Halelu-Yah
Bagi Yahshua Tuan (Kurios/Adon/Maran) Rajaku
Skarang dan slamanya

VOTUM

Pemimpin Ibadah:
Marilah kita kuduskan ibadah pada hari ini dengan pengakuan demikian:

עזרי מעם יהוה עשׂה שׁמים וארץ

Ezri me’im YHWH ‘osye shamayim waarets

Pertolonganku adalah dari YHWH yang menjadikan langit dan bumi (Mazmur 121:1)

חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח

Khesed weshalom yitten lakem Elohim Avinu we Yahshua ha Mashiakh Adonenu

Kasih Karunia dan damai sejahtera dari Tuhan, Bapa kita dan dari Junjungan Agung Yahshua Sang Mesias menyertai kamu (Efesus 1:2)

Jemaat:
5   6  \   5   6  \   5   4  \ 3  .
A…min, a… min, a… min