Sabtu, 08 April 2017

TATA IBADAH PEMBASUHAN KAKI (ROKHET RAGLAY)


I.    LAGU PUJIAN PEMBUKA

SAATKU MASUK HADIRAT-MU


Saatku masuk hadirat-Mu, menghampiri Tahta suci-Mu
Kunyatakan kasihku, kunyatakan syukurku
Pada-Mu Tuhanku, Raja mulia

Saatku pandang wajah-Mu, dipenuhi cahya kemuliaan-Mu
Kupuji dan sembah Kau, kupuji dan sembah Kau
Rajaku, Tuanku, Yahshua

Kunyanyi, Halelu-Yah, kunyanyi Halelu-Yah
Bagi Yahshua, Tuan Rajaku, skarang dan slamanya

II.    SHLOSA KADOSH/TRISAGION
 
Pemimpin Ibadah dan Jemaat:

Kudus, kudus, kuduslah YHWH Tuhan, Yang Mahakuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang.

III.    VOTUM

Pemimpin Ibadah:


Marilah kita kuduskan ibadah pada hari ini dengan pengakuan demikian:

עזרי מעם יהוה עשׂה שׁמים וארץ

Ezri me’im YHWH ‘osye shamayim waarets
Pertolonganku adalah dari YHWH yang menjadikan langit dan bumi (Mazmur 121:1)

חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח

Khesed weshalom yitten lakem Elohim Avinu we Yahshua ha Mashiakh Adonenu

Kasih Karunia dan damai sejahtera dari Tuhan, Bapa kita dan dari Junjungan Agung Yahshua Sang Mesias menyertai kamu (Efesus 1:2)

Jemaat:

5   6  \   5   6  \   5   4  \ 3  .
A…min, a… min, a… min

IV.    SHEMA WE AHAVTA (Dengarlah dan Kasihilah/Hukum Kasih)

שׁמע ישׂראל יהוה אלהינו יהוה אחד
ואהבת את יהוה אלהיך בכל־לבבך ובכל־נפשׁך ובכל־מאדך
ואהבת לרעך כמוך

Shema Yisrael, YHWH Eloheinu, YHWH Ekhad
We ahavta et YHWH Eloheika bekol levaveka uvkol nafsheka uvkol meodeka. We ahavta lere’aka kamoka


"Dengarlah, hai orang Israel: YHWH itu Tuhan kita, YHWH itu Esa! Kasihilah YHWH Tuhanmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri" (Ulangan 6:4-5, Imamat 19:18)

V.    MELANTUNKAN SHEMA

Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ekhad
Baruk shem kevod Malkuto le’olam wa’ed


Dengar Israel YHWH Dia Tuhanmu YHWH Esa
Mulia nama-Nya krajaan-Nya kekal slamanya

VI.    PUJIAN PEMBUKAAN

PENUHI HIDUPKU


Penuhi skarang Tuhan
Penuhilah hidupku
Hatiku bagai tanah gersang
Merindukan jamahan Roh Suci

Hidupku bagai bejana
Kubawa ke sungai-Mu Tuhan
Ingin kureguk kesejukan air hidup-Mu Tuhan
Penuhi aku sekarang
Penuhilah hidupku
Hanya Engkau yang kurindu
Jamahlah hidupku, Tuhan

JIWAKU MERINDUKANMU

Jiwaku merindukanmu ya Tuhan yang hidup
Jiwaku haus kepada-Mu ya Tuhan yang hidup
Refr:
Kubersyukur kepada-Mu sumber pengharapanku
Penolongku dan Tuhanku tiada yang seperti-Mu

DIPNUHI KEMULIAAN

Dipnuhi kemuliaan, dipnuhi pujian
Kami bawa padamu Tuan, korban pujian

Kau saja yang layak, Kau saja yang layak
Kau layak trima Glory
Yahshua Kau Tuan

Kau saja yang layak, Kau saja yang layak
Kau layak trima Glory
Yahshua Kau Tuan

VII.    BIRKAT MIDRASHIM

Pemimpin Ibadah:

Baruk et Adonai hamevorak

Diberkatilah Engkau YHWH yang layak menerima segala pujian


Jemaat:

Baruk et Adonai hamevorak le’olam waed

Diberkatilah Engkau YHWH yang berhak menerima segala pujian dari selama-lamanya sampai selama-lamanya

VIII.    MAKNA PEMBASUHAN KAKI

BACAAN 1 (Yesaya 1:16-20)

Pemimpin:
Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mata-Ku. Berhentilah berbuat jahat,

Jemaat:
Belajarlah berbuat baik; usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam; belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda!

Pemimpin:
Marilah, baiklah kita beperkara! -- firman YHWH -- Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju; sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba.

Jemaat:
Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu.

Pemimpin & Jemaat:
Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang." Sungguh, TUHAN yang mengucapkannya

RESPON
LEV TAHOR (MZM 51:12-13)

Lev tahor bera li Elohim
Weruakh nakon kadesh beqirbi
Al taslikeni milpaneka
Weruakh qodsheka
Al tiqqakh mimmeni


Jadikanlah hatiku tahir
Ya Tuhan
Baruilah batinku dengan roh-Mu yang teguh
Janganlah buang aku dari hadapan-Mu
Janganlah buang aku dari hadapan-Mu
Jangan ambil roh-Mu yang kudus dariku

BACAAN 2 (Mazmur 5:3-15)

Pemimpin:
Kasihanilah aku, ya Tuhan menurut kasih setia-Mu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar!

Jemaat:
Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku!

Pemimpin & Jemaat:
Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku.

Pemimpin:
Terhadap Engkau, terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kauanggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu.

Jemaat:
Sesungguhnya, dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku.

Pemimpin & Jemaat:
Sesungguhnya, Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku.

Pemimpin:
Bersihkanlah aku dari pada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir, basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju!

Jemaat:
Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang Kauremukkan bersorak-sorak kembali!

Pemimpin & Jemaat:
Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku!

Pemimpin:
Jadikanlah hatiku tahir, ya Tuhan, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh!

Jemaat:
Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus dari padaku!

Pemimpin & Jemaat:
Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang dari pada-Mu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela!
Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepada-Mu

RESPON:

BE MAYIM ZAKIM (DENGAN AIR MURNI)


Bemayim zakim,
Hu rokhet et raglay,
Adoni, Mashiakh, Riboni

Weruakh Qodsho,
Memale et rukhi
Adoni, Mashiakh, Riboni

Damo ha yakhar, hu safakh al nafshi
Mizlavo, haboded, wehanora
Mayim khayim, Hu noten li lishtot
Adoni, Mashiakh, Yahshua


Dengan air murni
Dia basuh kakiku
Tuanku, Mesias, Guruku

Oleh Roh yang kudus
Penuhi hatiku
Tuanku, Mesias, Guruku

Darah yang mahal, membasuh jiwaku
Dari salib kudus dan mulia
Air hidup, Dia berikan padaku
Tuanku, Mesias, Guruku

IX.    PEMBASUHAN KAKI (ROKHET RAGLAY)

Saling membasuh kaki antara Gembala Jemaat dan Para Penatua, antara orang tua dan anak

X.    KORBAN SYUKUR

HALELU ET ADONAI (Pujilah YHWH)

Halelu et Adonai, kol goyim
Shabekhuhu kol haumim
Ki gavar aleynu khasdo
We emet Adonai le’olam
Halelu, Halelu-Yah Halelu, Halelu-Yah Halelu, Halelu-Yah

XI.    TEFILAH AVINU

Avinu sheba shamayim
Yitkadash smeka

Tavo malkuteka
Yeashe retsoneka
Kaasher bashamayim gam baarets

Etelehem hukenu ten lanu hayom
Umekhalanu alkhovotenu
Kaasher makhalnu gam anakhnu lehayavenu

Wealtevienu lidey nisayon
Ki im tekhaltsenu min hara

Ki leka hamamlaka,
wehagevura,
wehatiferet
Leolmi olamim,
Amen


Bapa kami yang di Sorga
Dikuduskanlah nama-Mu

Datanglah kerajaan-Mu
Jadilah kehendak-Mu
Di bumi seperti di surga
Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya
Janganlah membawa kami ke dalam penggodaan
Tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat

Karena Engkaulah yang empunya kerajaan,
kuasa  dan kemuliaan sampai selama-lamanya

Amin

XII.    PENGAKUAN IMAN RASULI

Aku percaya kepada YHWH, Bapa Yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi.

Aku percaya kepada Yahshua Sang Mesias, Junjungan Agung kita Yang Ilahi, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan YHWH Bapa Yang Maha Kuasa dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.

Aku percaya kepada Roh Kudus, Jemaat yang kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal, Amin

XIII.    DOXOLOGI (Pengagungan)
Al pi Adonai ha zamar, we zamar al ha Mashiakh.
Adar al pi Ruakh Qodesh we khayil we ha rakhamim
Amen


Kepada YHWH bri puji, serta kepada Mesias.
Roh Kudus mulyakanlah, berkuasan dan berkasihan, Amin

XIV.    BIRKAT KOHANIM

יברכך יהוה וישׁמרך

יאר יהוה פניו אליך ויחנך
ישׂא יהוה פניו אליך וישׂם לך שׁלום

Yevarekeka YHWH weyishmreka
Ya’er YHWH panaiw eleika wikhuneka
Yisha YHWH panaiw eleika weyashem leka shalom


Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau;

Yahweh menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia;

Yahweh menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yahshua Sang Mesias, Halelu-Yah, Amin.

XV.    NYANYIAN PENUTUP IBADAH

Wene’emar wehaya Adonai
Lemelek al kol ha’arets
Bayom hahu, bayom hahu
Yihye Adonai ekhad
Ushemo, ushemo, ushemo ekhad


Maka YHWH kan menjadi Raja
Atas seluruh jagad raya
Dia satu-satunya, Dia satu-satunya
Hanya YHWH yang Esa
Nama-Nya, nama-Nya
Nama-Nya Esa
Tidak ada komentar:

Posting Komentar