Senin, 05 Agustus 2013

TATA IBADAH PERINGATAN KEWAFATAN, SHIVA (7 HARI), SHLOSHIM (30 HARI), AVELUT (11 BULAN)
PUJIAN PEMBUKAAN


SHIRU LADONAI (MENYANYILAH BAGI YAHWEH)

SHIRU LADONAI, 
LE ELOHIM KHAYIM
SHIRU LADONAI, 
HAMEKOR HAKHAYIM

PUJILAH YAHWEH, 
DIA TUHAN YANG HIDUP

PUJILAH YAHWEH, 
SUMBER KEHIDUPAN

TRISAGION/ SHLOSA QADOSH

Diucapkan Bersama-sama

קדוש קדוש קדוש יהוה אלהים צבאות היה והוה ויבוא׃

QADOSH, QADOSH, QADOSH, YAHWEH ELOHEY TSEVAOT ASHER HU HAYAH, HOWEH WE’ATID LAVO

"Kudus, kudus, kuduslah Yahweh Tuhan Yang Mahakuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang." (Why 4:8)

TSIDUK HA DIN: TATA IBADAH PELEPASAN DAN PENGUBURAN JENAZAH
I. VOTUM

Pemimpin Ibadah:
Marilah kita kuduskan ibadah pada hari ini dengan pengakuan demikian:

עזרי מעם יהוה עשׂה שׁמים וארץ
Ezri me’im YHWH ‘osye shamayim waarets
Pertolonganku adalah dari YHWH yang menjadikan langit dan bumi (Mazmur 121:1)

חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח
Khesed weshalom yitten lakem Elohim Avinu we Yahshua ha Mashiakh Adonenu
Kasih Karunia dan damai sejahtera dari Tuhan, Bapa kita dan dari Junjungan Agung Yahshua Sang Mesias menyertai kamu (Efesus 1:2)

Jemaat:
5   6  \   5   6  \   5   4  \ 3  . 
A…min, a… min, a… min