Minggu, 17 Maret 2013

TATA IBADAH EREV SHABAT

Dilaksanakan bersama keluarga pada Jumat Petang Jam 18.00 atau Jam 19.00, dengan atau tanpa anggur dan roti shabat. Jika Anda belum berkeluarga atau sedang dalam kondisi yang tidak memungkinkan melaksanakan Erev Shabat secara sempurna, dapat menggantikannya dengan mengucapkan Birkat ha Shabat (Baruk Atta YHWH Eloheinu Hu Melek ha’olam asyer natan yom ha Shabat leqadhso/ Diberkatilah YHWH Tuhan kami Raja Alam Semesta yang telah memberikan kepada kami hari Shabat untuk dikuduskan) saat Tefilah Maariv usai mengucapkan Doa Bapa Kami. Dapat dilaksanakan dalam keluarga atau jemaat.


PUJIAN PEMBUKA IBADAH EREV SHABAT


Shalom aleikem
(damai besertamu)

Malekhei ha shareit malekhei El yon
(hai malaikat pelayan, penyampai pesan Yang Maha Tinggi)

Mimelekh malekhei ha mlakim ha kadosh baruk Hu
(Raja segala raja, kudus dan diberkatilah Dia)

Refr:

Boakem leshalom
(datanglah dalam damai sejahtera)

Malekhei ha shalom malekhei Elyon
(malaikat damai, penyampai pesan Yang Maha Tinggi)

Mimelek malekhei ha mlakim ha kadosh baruk Hu
(Raja segala raja, kudus dan diberkatilah Dia)

Barku ni leshalom
(berkatilah hamba dengan damai sejahtera)

Malekhei ha shalom malekhei Elyon
(malaikat damai, penyampai pesan Yang Maha Tinggi)

Mimelekh malekhei ha mlakim ha kadosh baruk Hu
(Raja segala raja, kudus dan diberkatilah Dia)


BIRKAT HA OR (Berkat Cahaya)

Istri/Pemimpin wanita menyalakan lilin Shabat

Barukh Atta YHWH, Eloheinu, Melekh ha Olam, asher kidshanu be mitsotaw uvedam Yahshua ha Mashiah we tsiwanu le hadlik ner shel Shabat

(Diberkatilah Engkau ya Yahweh Tuhan kami, Raja Alam Semesta, yang telah menyucikan kami dengan perintah-perintah-Nya dan didalam darah Yahshua Sang Mesias dan telah memerintahkan kami untuk menyalakan lilin Shabat)

BIRKAT HA MOTSI

Baruk Atta Adonai Eloheinu Melek ha’olam ha Motsi Lekhem min ha Arets, Amen

(Diberkatilah Engkau YHWH Tuhan kami Raja Alam Semesta yang telah memberikan bagi kami roti dari bumi, Amin)

BIRKAT PRI HA GAVEN

Baruk Atta Adonai Eloheinu Melek ha’olam bore peri ha Gaven, Amen

(Diberkatilah YHWH Tuhan kami Raja Alam Semesta yang telah menciptakan Buah Anggur, Amin)

PUJIAN PEMBUKA SHABAT

Lekha dodi likrat kala
(ayo sahabat-sahabatku, kita pergi menemui Sang mempelai)

Penei Shabat nekabela
(Mari kita menyambut kedatangan Shabat)

Lekha dodi likrat kala
(ayo sahabat-sahabatku, kita pergi menemui Sang mempelai)

Penei shabat nekabela
(Mari kita menyambut kedatangan Shabat)

Refr:

Lekha dodi, Lekha dodi  likrat kala, Penei Shabat nekabela

Lekha dodi  likrat kala, Penei Shabat nekabela

Shamor we zakor wedibur ekhad
(Peliharalah dan ingatlah Shabat, firman-Nya yang Esa)

Hismiyanu El ham yukhad
(Diberitakan kepada kita oleh Elohim yang Esa)

Adonai ekhad ushemo ekhad
(Yahweh adalah Esa dan nama-Nya Esa)

Le sheim ultiferet welithila
(Untuk-Nya kemahsyuran, kemuliaan dan pujian)

MISPAKHA ASYER YIR’AT YHWH (Keluarga yang Takut akan YHWH)

Diucapkan bersama-sama Ayah, Ibu, Anak

1. Halelu-Yah! Berbahagialah orang yang takut akan YHWH yang sangat suka kepada segala perintah-Nya.
2. Anak cucunya akan perkasa di bumi; angkatan orang benar akan diberkati.
3. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya.
4. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar; pengasih dan penyayang orang yang adil.
5. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya.
6. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya; orang benar itu akan diingat selama-lamanya.
7. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap, penuh kepercayaan kepada YHWH
8. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya.
9. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin; kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan.
10. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati, ia menggertakkan giginya, lalu hancur; keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan.

ESHET KHAYIL (Perempuan Terhormat)

Diucapkan oleh Ayah

1. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata
2. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan
3. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya
4. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya
5. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makananya
6. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan
7. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya
8. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya
9. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam
10. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal
11. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin
12. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap
13. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya
14. Suaminya dikenal dipintu gerbang, kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri
15. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya, ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang
16. pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan, ia tertawa tentang hari depan
17. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada dilidahnya
18. Ia mengawasi segala perbuatan tanggannya, makanan kemalasan tidak dimakannya
19. Anak-anak bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia
20. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua
21. kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan YHWH dipuji-puji
22. berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang

BARUK KHANIIM (Birkat untuk Anak)

Diucapkan oleh Ayah

Untuk Anak Laki-laki :

Yeshimka Elohim ke Ephraim we ki Manashe
(Tuhan membuat engkau seperti Ephraim dan Manashe)

Untuk Anak Perempuan :

Yeshimak Elohim ke Sarah, Rivkah, Rakhel, we Leah
(Tuhan membuat engkau seperti Sarah, rebeka, Rakhel dan Lea)

DOA MEMBACA KITAB SUCI

Diberkatilah Engkau YHWH Tuhan Raja Semesta Alam di dalam Yahshua Sang Mesias yang telah memberikan Firman-Nya sebagai pedoman dan petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Berikan kepada kami hati yang bersih untuk mendengar Firman-Mu dan berikan kepada kami kekuatan dan kemauan untuk melakukan Firman-Mu. Dalam Nama Yahshua Sang Mesias, Halelu-Yah, Amin!

PEMBACAAN KITAB SUCI

ATTA HU AD

Setelah selesai pembacaan Kitab Suci dilanjutkan membaca Atta Hu Ad bersama-sama

Atta Hu ad shelo nivra ha ‘olam
Atta Hu mishhenivra ha’olam
Atta Hu be’olam hazeh
We Atta Hu le’olam haba
Kadesh et shimka al mekadesh shimka
Wekadesh et shimka be’olam ekha
Uviyeshuateka tarim wetogevilah karenino
Baruk Atta YHWH mekadesh et shimka baravim

Engkau sama sebelum dunia di jadikan
Engkau tetap sama sejak dunia dijadikan
Engkau sama di dunia ini
Dan Engkau tetap sama di dunia yang akan datang
Kuduslah nama-Mu atas orang-orang yang menguduskan-Nya
Kuduslah nama-Mu ke seluruh dunia
Melalui kuasa keselamatan-Mu, bangkitlah dan tunjukkanlah kebesaran-Mu

DOA SYAFAAT

TEFILAH AVINU (Doa Bapa Kami)

Avinu sheba shamayim
Yitkadash smeka

Tavo malkuteka
Yeashe retsoneka
Kaasher bashamayim gam baarets

Etelehem hukenu ten lanu hayom

Umekhalanu alkhovotenu
Kaasher makhalnu gam anakhnu lehayavenu

Wealtevienu lidey nisayon
Ki im tekhaltsenu min hara

Ki leka hamamlaka, 
wehagevura, 
wehatiferet

Leolmi olamim, Amen

BIRKAT KOHANIM (Birkat Imamat)

Yevarekeka YHWH weyishmreka
Ya’er YHWH panaiw eleika wikhuneka
Yisha YHWH panaiw eleika weyashem leka shalom

Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau;
Yahweh menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia;
Yahweh menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Dalam nama Yahshua Sang Mesias, Halelu-Yah, Amin.

PUJIAN PENUTUP

Hodu Ladonai ki tov
Ki le’olam khasdo
Hodu Ladonai ki tov
Ki le’olam khasdo

Hodu, Hodu, Hodu, Hodu
Hodu ladonai ki tov

Syukur bagi-Mu Tuhan atas kebaikan-Mu
Syukur bagi-Mu Tuhan anugrah-Mu yang kekal


Tidak ada komentar:

Posting Komentar