Senin, 05 Agustus 2013

TSIDUK HA DIN: TATA IBADAH PELEPASAN DAN PENGUBURAN JENAZAH
I. VOTUM

Pemimpin Ibadah:
Marilah kita kuduskan ibadah pada hari ini dengan pengakuan demikian:

עזרי מעם יהוה עשׂה שׁמים וארץ
Ezri me’im YHWH ‘osye shamayim waarets
Pertolonganku adalah dari YHWH yang menjadikan langit dan bumi (Mazmur 121:1)

חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח
Khesed weshalom yitten lakem Elohim Avinu we Yahshua ha Mashiakh Adonenu
Kasih Karunia dan damai sejahtera dari Tuhan, Bapa kita dan dari Junjungan Agung Yahshua Sang Mesias menyertai kamu (Efesus 1:2)

Jemaat:
5   6  \   5   6  \   5   4  \ 3  . 
A…min, a… min, a… min

II. SHEMA WE AHAVTA (Dengarlah dan Kasihilah/Hukum Kasih)

שׁמע ישׂראל יהוה אלהינו יהוה אחד
ואהבת את יהוה אלהיך בכל־לבבך ובכל־נפשׁך ובכל־מאדך
ואהבת לרעך כמוך

Shema Yisrael, YHWH Eloheinu, YHWH Ekhad
We ahavta et YHWH Eloheika bekol levaveka uvkol nafsheka uvkol meodeka. We ahavta lere’aka kamoka

Dengarlah, hai orang Israel: YHWH itu Tuhan kita, YHWH itu Esa! Kasihilah YHWH Tuhanmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri (Ulangan 6:4-5, Imamat 19:18) 

III. MENYANYIKAN PUJIAN

BATU KARANG YANG TEGUH

Batu karang yang teguh, Kau tempatku kuberteduh
Karna dosaku berat dan kuasanya menyesak
Oh bersihkan diriku, oleh darah lambungmu

Tiada lain kupegang, hanya salib dan iman
Dalam kehampaanku, kudambakan rahmat-Mu
Tanpa Dikau Tuanku, taakan hidup jiwaku

Bila tiba saatnya, kutinggalkan dunia
Dan Kaupanggil diriku, kehadapan Tahta-Mu
Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh

IV. PEMBACAAN MAZMUR 91:1-16

Pemimpin:

Orang yang duduk dalam lindungan Yang Mahatinggi dan bermalam dalam naungan Yang Mahakuasa akan berkata kepada Yahweh: "Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Tuhanku, yang kupercayai."

Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk.

Dengan kepak-Nya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayap-Nya engkau akan berlindung, kesetiaan-Nya ialah perisai dan pagar tembok.

Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang,terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.

Walau seribu orang rebah di sisimu, dan sepuluh ribu di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik.

Sebab Yahweh ialah tempat perlindunganmu, Yang Mahatinggi telah kaubuat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu; sebab malaikat-malaikat-Nya akan diperintahkan-Nya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu.

Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.

Singa dan ular tedung akan kaulangkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga.

"Sungguh, hatinya melekat kepada-Ku, maka Aku akan meluputkannya, Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal nama-Ku.

Bila ia berseru kepada-Ku, Aku akan menjawab, Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, Aku akan meluputkannya dan memuliakannya.

Dengan panjang umur akan Kukenyangkan dia, dan akan Kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari pada-Ku."

V. RESPON (Mazmur 136:1)

Pemimpin dan Jemaat :

Bersyukurlah kepada Yahweh, sebab Ia baik! Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya.

VI. PEMBACAAN YOHANES 11:25-26

Sabda Yahshua (Yesus): "Akulah kebangkitan dan hidup; barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada-Ku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?"

VII. RESPON

Pemimpin & Jemaat:

Ya, Junjungan Agung, aku percaya, bahwa Engkaulah Mesias, Anak Tuhan, Dia yang akan datang ke dalam dunia”

VIII. KADISH

Pemimpin & Jemaat:

Yitgadal weyitkadash, shemey raba (Amen)
Bealma divrakhirutey, weyamlik malkhutey
Bakhayekhon uvyomekhon uvekhayey dekol bet Yisrael (Mashiakh)
Ba’agala, ba’agala uvizman qariv, weimru Amen

Yehey shemey raba mevorak
Lealam ulealmey almaya (Yitbarak)

Yitbarak weyishtabakh, weyipaar weyitromam weyitnasey
Weyithadar weyitaleh weyithalal, shemey dekudesha, brikhu
Le’eila min kol birkhata weshirata, tush bekhata wenekhemata da’amiran bealma, weimru Amen

Dibesarkan dan dikuduskanlah nama-Nya yang besar di dunia yang Dia ciptakan berdasarkan kehendak-Nya.

Dan kiranya Dia mendirikan Kerajaan-Nya selama hidupmu dan selama hari-hari-mu serta selama kehidupan seluruh rumah Yisrael, melintas dengan cepat dan ditahun-tahun yang mendekat, Amen.

Kiranya Nama-Nya yang besar, diberkati dari kekal sampai kekal.

Diberkatilah, dan terpujilah, dan mulialah, dan  ditinggikanlah  dan dihormatilah, dan disembah.

Dan disanjung Nama-Nya Yang Kudus, diberkatilah Dia, mengatasi semua berkat dan himne-himne, puji-pujian dan nyanyian yang dipanjatkan di dunia, Amen!  

IX. RENUNGAN

X. DOA PENGHIBURAN BAGI KELUARGA

XI. PUJIAN KESANGGUPAN

INGAT AKAN NAMA YAHSHUA

Ingat akan nama Yahshua, kau yang susah dan sedih
Nama itu menghiburmu, kmana saja kau pergi

Refr:
Indahlah nama-Nya, pengharapan dunia
Indahlah nama-Nya, suka sorga yang baka

Bawa nama Tuan Yahshua, itulah perisaimu
Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu

Refr:
Indahlah nama-Nya, pengharapan dunia
Indahlah nama-Nya, suka sorga yang baka

XII. TEFILAH AVINU

Avinu sheba shamayim
Yitkadash smeka

Tavo malkuteka
Yeashe retsoneka
Kaasher bashamayim gam baarets
Etelehem hukenu ten lanu hayom
Umekhalanu alkhovotenu
Kaasher makhalnu gam anakhnu lehayavenu

Wealtevienu lidey nisayon

Ki im tekhaltsenu min hara
Ki leka hamamlaka, 
wehagevura, 
wehatiferet
Leolmi olamim, 
Amen


Bapa kami yang di Sorga
Dikuduskanlah nama-Mu

Datanglah kerajaan-Mu
Jadilah kehendak-Mu
Di bumi seperti di surga
Berikanlah kami pada hari ini 
makanan kami yang secukupnya

Ampunilah kami akan dosa kami
Sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami
Janganlah membawa kami ke dalam penggodaan
Tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat

Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, 
kuasa 
dan kemuliaan 
sampai selama-lamanya

Amin


TATA IBADAH PENGUBURAN JENAZAH

I. PEMBACAAN WAHYU 20:11-15 dan WAHYU 14:13

Pemimpin:

“Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia, yang duduk di atasnya. Dari hadapan-Nya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu.

Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua: lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu”

Pemimpin dan Jemaat:

“Dan aku mendengar suara dari sorga berkata: Tuliskan: "Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan, sejak sekarang ini." "Sungguh," kata Roh, "supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka”


Pemimpin:

(Sambil menggenggam tanah)

Manusia berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu dan rohnya kembali kepada pemiliknya yaitu Tuhan. Bpk/Ibu/Sdr/Sdri_______________ beristirahatlah dalam damai. Perbuatanmu menyertaimu. Kita akan berjumpa dalam kebangkitan orang mati dan dalam persekutuan kekekalan bersama Yahshua Sang Mesias Juruslamat kita, Amin.

(Pemimpin melempar tanah sebagai tanda mulai penguburan)

II. PENGUBURAN PETI MATI DAN JENASAH

III. DOA PENUTUP

IV. NYANYIAN PENUTUP

YAHWEH ADALAH GEMBALAKU

Yahweh, adalah Gembalaku takkan kekurangan aku
Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau

Refr:
Dia membimbingku ke air yang tenang
Dia menyegarkan jiwaku
Dia menuntunku di jalan yang benar
Oleh karna nama-Nya

Sekalipun aku berjalan
Dalam lembah kekelaman
Aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku
Gada-Mu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku

Refr:
(Dan akupun akan berdiam, dalam Yahweh spanjang masa)

V. TABUR BUNGA OLEH KELUARGA

Tidak ada komentar:

Posting Komentar