Kamis, 12 September 2013

TATA IBADAH ROSH HA SHANAH
I. NYANYIAN PEMBUKAAN IBADAH

Menyanyikan lagu “Kadosh” (Jemaat Berdiri)

Kadosh, Kadosh, Kadosh (2x)
Adonai Elohim Tsevaot (2x)

Asyer hayah wehowe weyavo (2x)

Kudus, Kudus, Kudus (2x)
YHWH Tuhan Smesta Alam (2x)

Yang telah Ada, Yang Ada dan kan datang (2x)

II. SHLOSA KADOSH/TRISAGION

Pemimpin Ibadah dan Jemaat:

Kudus, kudus, kuduslah YHWH Tuhan, Yang Mahakuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang.


III. VOTUM

Pemimpin Ibadah:
Marilah kita kuduskan ibadah pada hari ini dengan pengakuan demikian:

עזרי מעם יהוה עשׂה שׁמים וארץ

Ezri me’im YHWH ‘osye shamayim waarets

Pertolonganku adalah dari YHWH yang menjadikan langit dan bumi (Mazmur 121:1)

חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח

Khesed weshalom yitten lakem Elohim Avinu we Yahshua ha Mashiakh Adonenu

Kasih Karunia dan damai sejahtera dari Tuhan, Bapa kita dan dari Junjungan Agung Yahshua Sang Mesias menyertai kamu (Efesus 1:2)

Jemaat:
5   6  \   5   6  \   5   4  \ 3  . 
A…min, a… min, a… min

IV. SHEMA WE AHAVTA (Dengarlah dan Kasihilah/Hukum Kasih)

שׁמע ישׂראל יהוה אלהינו יהוה אחד
ואהבת את יהוה אלהיך בכל־לבבך ובכל־נפשׁך ובכל־מאדך
ואהבת לרעך כמוך

Shema Yisrael, YHWH Eloheinu, YHWH Ekhad
We ahavta et YHWH Eloheika bekol levaveka uvkol nafsheka uvkol meodeka. We ahavta lere’aka kamoka

Dengarlah, hai orang Israel: YHWH itu Tuhan kita, YHWH itu Esa! Kasihilah YHWH Tuhanmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri (Ulangan 6:4-5, Imamat 19:18) 


V. PENGAGUNGAN ATAS KEMAHAKUASAAN YHWH 
(Mazmur 111:1-8)

Pemimpin
Halelu-Yah, aku hendak bersyukur kepada Yahweh dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah

Jemaat
Besar perbuatan-perbuatan YHWH, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan semarak pekerjaan-Nya dan keadilan-Nya tetap untuk selamanya

Pemimpin :
Perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib dijadikan-Nya peringatan; YHWH itu pengasih dan penyayang. Diberikan-Nya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untk selama-lamanya akan perjanjian-Nya

Jemaat
Kekuatan perbuatan-Nya diberitakan-Nya kepada umat-Nya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa

Pemimpin dan  Jemaat : 
Perbuatan tanga-Nya ialah kebenaran dan keadilan, segala titah-Nya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran


VI. PUJIAN PENGAGUNGAN

HALELU ET ADONAI (Pujilah YHWH)

Halelu et Adonai, kol goyim
Shabekhuhu kol haumim
Ki gavar aleynu khasdo
We emet Adonai le’olam
Halelu, Halelu-Yah
Halelu, Halelu-Yah
Halelu, Halelu-Yah

VII. PENGHARAPAN TERHADAP KERAJAAN MESIANIS DAN PENGHAKIMAN YHWH YANG ADIL 
(Mazmur 22:28-32 & 1 Tesalonika 4:16-18)

Pemimpin
Segala ujung bumi akan mengingatnya dan akan berbalik kepada YHWH dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah dihadapan-Nya

Jemaat
Sebab YHWHlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa

Pemimpin :
 Ya, kepada-Nya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi, dihadapan-Nya akan berlutut semua orang yang turun kedalam debu; dan orang yang tidak dapat menyambung hidup

Jemaat :
Anak-anak cucu akan beribadah kepada-Nya dan akan menceritakan tentang YHWH kepada angkatan yang akan datang

Pemimpin
Mereka akan memberitakan keadilan-Nya kepada bangsa   yang akan lahir nanti, sebab Dia telah melakukan-Nya

Pemimpin dan Jemaat
Sebab waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan shofar Tuhan berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari Sorga dan mereka yang mati dalam Mesias akan lebih dahulu bangkit; Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam wan menyongsong Tuhan diangkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini.

VIII. PUJIAN PENGHARAPAN

SIMKA QADOSH (Nama-Mu Kudus)

Simka qadosh, oh El Elyon
Atta Gibor, oh Shar Shalom
Beka evtakh, Adon la’ad
Ki le’olam simka qadosh


Refr:

Oh Adonai, Malki Mashikah
Oh El Elyon, leka ashira
Oh Shar Shalom, beka batakhti
Kol hayom, leka kiviti

Nama-Mu kudus, oh El Elyon
Kau perkasa, Raja Damai
Kepada-Mu, kupercaya
Selamanya nama-Mu Esa

Refr:

Oh Tuhanku, Raja Mesias
Oh El Elyon, aku bernyanyi
Raja Damai aku percaya
Spanjang hari Engkau kunanti

IX. MENYAMBUT MIDRASH

Pembacaan Mazmur 119
Jemaat bangkit berdiri

Pemimpin :
Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidupnya menurut Torah Yahweh. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatan-Nya, yang mencari Dia dengan segenap hati (Mzm 119:1-2)

Jemaat   :
Firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku

Pemimpin :
Betapa kucintai Torah-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari (Mzm 119:97)

Jemaat :
Untuk selama-lamanya ya Yahweh, Firman-Mu tetap teguh di Sorga

Pemimpin :
Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku (Mzm 119:98)

Jemaat
Peringatan-peringatan-Mu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya

Pemimpin :
Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatan-Mu kurenungkan (Mzm 119:99)

Jemaat
Teguhkanlah langkahku oleh perjanjian-Mu dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku

Pemimpin
Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua sebab aku memegang titah-titah-Mu (Mzm 119:100)

Jemaat :
Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku

Pemimpin  : 
Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku supaya aku berpegang pada Firman-Mu (Mzm 119:101)

Jemaat :
 Engkau baik dan berbuat baik, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku

Pemimpin
Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta

Jemaat
Biarlah rahmat-Mu sampai kepadaku, supaya aku hidup, sebab Torah-Mu adalah kegemaranku


X. PUJIAN MENYAMBUT FIRMAN

LEV TAHOR (MZM 51:12-13)

Lev tahor bera li Elohim
Weruakh nakon kadesh beqirbi
Al taslikeni milpaneka
Weruakh qodsheka
Al tiqqakh mimmeni

Jadikanlah hatiku tahir
Ya Tuhan
Baruilah batinku dengan roh-Mu yang teguh
Janganlah buang aku dari hadapan-Mu
Janganlah buang aku dari hadapan-Mu
Jangan ambil roh-Mu yang kudus dariku


XI. BIRKAT MIDRASH

Pemimpin Ibadah:
Baruk et Adonai hamevorak

Diberkatilah Engkau YHWH yang layak menerima segala pujian

Jemaat:
Baruk et Adonai hamevorak le’olam waed

Diberkatilah Engkau YHWH yang berhak menerima segala pujian dari selama-lamanya sampai selama-lamanya

XII. MIDRASH (Pengajaran/Kotbah)

XIII. ATTA HU AD (Engkau Tetap Untuk Selamanya)

Diucapkan bersama sebagai respon atas Firman yang diberitakan

Atta Hu ad shelo nivra ha ‘olam
Atta Hu mishhenivra ha’olam

Atta Hu be’olam hazeh

We Atta Hu le’olam haba
Kadesh et shimka al mekadesh shimka
Wekadesh et shimka be’olam ekha
Uviyeshuateka tarim wetogevilah karenino
Baruk Atta YHWH mekadesh et shimka baravim

Engkau sama sebelum dunia di jadikan
Engkau tetap sama sejak dunia dijadikan
Engkau sama di dunia ini
Dan Engkau tetap sama di dunia yang akan datang
Kuduslah nama-Mu atas orang-orang yang menguduskan-Nya
Kuduslah nama-Mu ke seluruh dunia
Melalui kuasa keselamatan-Mu, bangkitlah dan tunjukkanlah kebesaran-Mu

XIV. LAGU PUJIAN KESANGGUPAN

BELIBI TSAFANTI (Kusimpan Janji-Mu Dalam Hatiku)

Belibi tsafanti
Belibi tsafanti, imrateka
Lema’an lo ekhtalak

Refr:

Baruk Atta Adonai
Lamdeni khukeneka
Bisfatay siparti, kol mispetey pikha

Kusimpan janjimu, kusimpan janjimu
Dalam hatiku
Agar kutak berdosa
Terpujilah nama YHWH
Yang mengajarkan firman-Nya
Kuhendak mengabarkan sgala ketetapan-Nya

XV. MENIUP SHOFAR

Pemimpin :
Barukh Atta YHWH Eloheinu Melekh ha Olam asyer kidshanu be mitsotaw uve dam Yahshua ha Mashiah we tsiwanu leshmoa kol Shofar

Diberkatilah Engkau YHWH Tuhan kami, Raja Semesta Alam yang telah menyucikan kami melalui perintah-perintah-Nya dan didalam darah Yahshua Sang Mesias serta yang telah memerintahkan kita untuk mendengar suara Shofar
(Meniup Shofar dengan tiga tiupan pendek)

Jemaat :
Kiranya  terjadi kehendak-Mu ya Yahweh Elohim kami, Elohim nenek moyang Israel, yang membiarkan suara dari Shofar meninggikan tahta-Nya untuk mengingat pembebasa dari Mesir serta janji-Nya bahwa pada suatu hari akan mengumpulkan semua orang yang percaya kepada-Nya

Pemimpin :
Sebab waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan shofar Tuhan berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari Sorga dan mereka yang mati dalam Mesias akan lebih dahulu bangkit; Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam wan menyongsong Tuhan diangkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini (1 Tes 4:13-17)

Shofar dibunyikan dengan tiga tiupan panjang
Shofar dibunyikan dengan tiga tiupan pendek
Tiupan Dahsyat


XVI. TEFILAH AVINU

Avinu sheba shamayim
(Bapa kami yang di Sorga)
Yitkadash shemeka
(Dikuduskanlah nama-Mu)
Tavo malkutheka
(Datanglah Kerajaan-Mu)
Yeashe retsoneka
(Jadilah kehendak-Mu)
Kaasher ba shamayim gam ba arets
(di Bumi seperti di Surga)
Etlehem hukenu ten lanu hayom
(Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya)

Umekhalanu alkhobotenu
(Ampunilah kami akan kesalahan kami)
Kaasher makhalnu gam anakhnu lehayabenu
(Sebagaimana kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami)

We altevienu lidey nisayon
(Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan)
Ki im tekhaltsenu min hara
(Namun lepaskanlah kami dari yang jahat)
Ki lekha hamamlakha
(Karena Engkaulah yang empunya Kerajaan)
We ha gebura we hatiferet, leolmi olamim
(Dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya)

XVII. KORBAN SYUKUR

YHWH berfirman kepada Musa : Katakanlah kepada orang Israel, begini: Dalam bulan ketujuh, pada tanggal satu bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup shofar, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat dan kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada YHWH (Imamat 23:23-25)

XVIII. LAGU PUJIAN KORBAN SYUKUR

Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat
Kalau sangkakala Tuhan terdengar
Kalau orang tebusan-Nya berkeliling tahta-Nya
Kalau nama-Ku dipanggil kuada

Kalau bunyi sangkakala (3x)
Kalau bunyi sangkakala kuada

Harus kubekerja bagi Tuhan
Hingga malam glap
Harus kubersaksi dari cinta-Nya
Kalau nanti habis kerja baru hatiku senang
Kalau namaku dipanggil kuada

XIX. PENGAKUAN IMAN RASULI

Aku percaya kepada YHWH, Bapa Yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi.

Aku percaya kepada Yahshua Sang Mesias, Junjungan Agung kita Yang Ilahi, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan YHWH Bapa Yang Maha Kuasa dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.

Aku percaya kepada Roh Kudus, Jemaat yang kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal, Amin

XX. DOXOLOGI (Pengagungan)

Al pi Adonai ha zamar, we zamar al ha Mashiakh.
Adar al pi Ruakh Qodesh we khayil we ha rakhamim
Amen

Kepada YHWH bri puji, serta kepada Mesias.
Roh Kudus mulyakanlah, berkuasan dan berkasihan, Amin

XXI. BIRKAT KOHANIM

יברכך יהוה וישׁמרך
יאר יהוה פניו אליך ויחנך
ישׂא יהוה פניו אליך וישׂם לך שׁלום

Yevarekeka YHWH weyishmreka
Ya’er YHWH panaiw eleika wikhuneka
Yisha YHWH panaiw eleika weyashem leka shalom

Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau;
Yahweh menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia;
Yahweh menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Dalam nama Yahshua Sang Mesias, Halelu-Yah, Amin.

XXII. NYANYIAN PENUTUP IBADAH

Tidak ada komentar:

Posting Komentar