Kamis, 28 November 2013

TATA IBADAH PONDOK DAUN (SUKOT)PENYALAAN LILIN SABAT HARI RAYA

BIRKAT HA NER

Barukh Atta YHWH, Eloheinu, Melekh ha Olam, asher kidshanu be mitsotaw uvedam Yahshua ha Mashiah we tsiwanu le hadlik ner shel Yom Tov

(Diberkatilah Engkau ya Yahweh Tuhan kami, Raja Alam Semesta, yang telah menyucikan kami dengan perintah-perintah-Nya dan didalam darah Yahshua Sang Mesias dan telah memerintahkan kami untuk menyalakan lilin Hari Raya)

NYANYIAN PEMBUKAAN IBADAH

SAATKU MASUK HADIRAT-MU

Saatku masuk hadirat-Mu, menghampiri Tahta suci-Mu
Kunyatakan kasihku, kunyatakan syukurku
Pada-Mu Tuhanku, Raja mulia

Saatku pandang wajah-Mu, dipenuhi cahya kemuliaan-Mu
Kupuji dan sembah Kau, kupuji dan sembah Kau
Rajaku, Tuanku, Yahshua

Kunyanyi, Halelu-Yah
Kunyanyi Halelu-Yah
Bagi Yahshua Tuan (Kurios/Adon/Maran) Rajaku
Skarang dan slamanya

VOTUM

Pemimpin Ibadah:
Marilah kita kuduskan ibadah pada hari ini dengan pengakuan demikian:

עזרי מעם יהוה עשׂה שׁמים וארץ

Ezri me’im YHWH ‘osye shamayim waarets

Pertolonganku adalah dari YHWH yang menjadikan langit dan bumi (Mazmur 121:1)

חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח

Khesed weshalom yitten lakem Elohim Avinu we Yahshua ha Mashiakh Adonenu

Kasih Karunia dan damai sejahtera dari Tuhan, Bapa kita dan dari Junjungan Agung Yahshua Sang Mesias menyertai kamu (Efesus 1:2)

Jemaat:
5   6  \   5   6  \   5   4  \ 3  .
A…min, a… min, a… min

SHEMA WE AHAVTA (Dengarlah dan Kasihilah/Hukum Kasih)

שׁמע ישׂראל יהוה אלהינו יהוה אחד
ואהבת את יהוה אלהיך בכל־לבבך ובכל־נפשׁך ובכל־מאדך
ואהבת לרעך כמוך

Shema Yisrael, YHWH Eloheinu, YHWH Ekhad
We ahavta et YHWH Eloheika bekol levaveka uvkol nafsheka uvkol meodeka. We ahavta lere’aka kamoka

Dengarlah, hai orang Israel: YHWH itu Tuhan kita, YHWH itu Esa! Kasihilah YHWH Tuhanmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri (Ulangan 6:4-5, Imamat 19:18)

PUJIAN PEMBUKAAN

SHALOM ALAIKEM (Salam Sejahtera Bagimu)

Shalom aleikem
(damai besertamu)

Malekhei ha shareit malekhei El yon
(hai malaikat pelayan, penyampai pesan Yang Maha Tinggi)

Mimelekh malekhei ha mlakim ha kadosh baruk Hu
(Raja segala raja, kudus dan diberkatilah Dia)


Refr:
Boakem leshalom
(datanglah dalam damai sejahtera)
Malekhei ha shalom malekhei Elyon
(malaikat damai, penyampai pesan Yang Maha Tinggi)

Mimelek malekhei ha mlakim ha kadosh baruk Hu
(Raja segala raja, kudus dan diberkatilah Dia)

Barku ni leshalom
(berkatilah hamba dengan damai sejahtera)

Malekhei ha shalom malekhei Elyon
(malaikat damai, penyampai pesan Yang Maha Tinggi)

Mimelekh malekhei ha mlakim ha kadosh baruk Hu
(Raja segala raja, kudus dan diberkatilah Dia)

WEADOR ADOR (Turun temurun)

Hodu lo Baruk Hu shemo
Ki tov ha Shem le’olam khasdo

Hodu lo Baruk Hu, Hodu lo Baruk Hu
Ki tov ha Shem le’olam khasdo

Refr:

We’ad dor wa dor
We’ad dor wador
We’ad dor wa dor emunato

Masuklah pintu gerbangnya
Dengan nyanyian syukur

Pujilah nama-Nya, pujilah nama-Nya
Dengan nyanyian syukur
Pujilah nama-Nya, pujilah nama-Nya
Dengan nyanyian syukur

Refr:
Turun temurun, turun temurun
Turun temurun kasih setia-Nya

HALELU ET ADONAI (Pujilah YHWH)

Halelu et Adonai, kol goyim
(Pujilah YHWH hai sgala bangsa)


Shabekhuhu kol haumim
(Sembahlah Dia hai semua umat)

Ki gavar aleynu khasdo
(Sebab Kasih Setia-Nya besar bagi kita)


We emet Adonai le’olam
(Kesetiaan YHWH kekal selamanya)

Halelu, Halelu-Yah
Halelu, Halelu-Yah
Halelu, Halelu-Yah

HALELU-YAH LA’OLAM (Pujilah YHWH Selamanya)

Halelu-Yah, la’olam
(pujilah YHWH, selamanya)

Halelu-Yah, yashiru kulam
(pujilah YHWH, semua bernyanyi)

Bemila akhad bodeda
(dengan seia sekata)

Halev male behamon toda
(dengan segenap hati memuji)
Weholem gam hu eize olam nifra
(dan bersyukur atas perbuatan ajaib-Nya pada kita)

Halelu-Yah, im hashir
(pujilah YHWH, dengan nyanyian)

Halelu-Yah, al yom shemeir
(pujilah YHWH, atas hari yang cerah)

Haleluyah alma shehaya
(pujilah YHWH, atas semua yang terjadi)

Uma she’od lo haya, Halelu-Yah
(dan atas segala yang tidak terjadi, pujilah YHWH)


PEMBACAAN MAZMUR 118:1-29

PEMBACA 1

Bersyukurlah kepada YHWH, sebab Ia baik! Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Biarlah Israel berkata: "Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya!" Biarlah kaum Harun berkata: "Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya!" Biarlah orang yang takut akan YHWH berkata: "Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya!" Dalam kesesakan aku telah berseru kepada YHWH. YHWH telah menjawab aku dengan memberi kelegaan.

PEMBACA 2

YHWH di pihakku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? YHWH di pihakku, menolong aku; aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada YHWH dari pada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada YHWH dari pada percaya kepada para bangsawan. Segala bangsa mengelilingi aku -- demi nama YHWH, sesungguhnya aku pukul mereka mundur.

PEMBACA 3

Mereka mengelilingi aku, ya mengelilingi aku -- demi nama YHWH, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah, mereka menyala-nyala seperti api duri, -- demi nama YHWH, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi YHWH menolong aku. YHWH itu kekuatanku dan mazmurku; Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar: "Tangan kanan YHWH melakukan keperkasaan,

PEMBACA 4

Tangan kanan YHWH berkuasa meninggikan, tangan kanan YHWH melakukan keperkasaan!" Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan YHWH. YHWH telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada YHWH. Inilah pintu gerbang YHWH, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya.

PEMBACA 5

Aku bersyukur kepada-Mu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak YHWH, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan YHWH, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya! Ya YHWH, berilah kiranya keselamatan! Ya YHWH, berilah kiranya kemujuran!

PEMBACA 6

Diberkatilah dia yang datang dalam nama YHWH! Kami memberkati kamu dari dalam rumah YHWH. YHWH lah Tuhan, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali, pada tanduk-tanduk mezbah. Tuhanku Engkau, aku hendak bersyukur kepada-Mu, Tuhanku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada YHWH, sebab Ia baik! Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya.

PUJIAN

SIMKA QADOSH (Nama-Mu Kudus)

Simka qadosh, oh El Elyon
Atta Gibor, oh Shar Shalom
Beka evtakh, Adon la’ad
Ki le’olam simka qadosh

Refr:
Oh Adonai, Malki Mashikah
Oh El Elyon, leka ashira
Oh Shar Shalom, beka batakhti
Kol hayom, leka kiviti

Nama-Mu kudus, oh El Elyon
Kau perkasa, Raja Damai
Kepada-Mu, kupercaya
Selamanya nama-Mu Esa

Refr:
Oh Tuhanku, Raja Mesias
Oh El Elyon, aku bernyanyi
Raja Damai aku percaya
Spanjang hari Engkau kunanti

SUKACITA PONDOK DAUN (IMAMAT 23:33-44)

Pemimpin :

Pada hari yang kelimabelas bulan yang ketujuh itu ada hari raya Pondok Daun bagi YHWH tujuh hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada pertemuan kudus, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat

Jemaat :

Bagaimanakah kami harus merayakan hari tersebut ?
Pemimpin :

Pada hari yang pertama kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon-pohon korma, ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun dan dari pohon-pohon yang rimbun dan dari pohon-pohon gandarusa dan kamu harus bersukaria dihadapan YHWH Tuhanmu, tujuh hari lamanya

Jemaat :

Untuk siapakah kami melakukan ibadah ini?

Pemimpin :

Kamu harus merayakannya sebagai perayaan bagi YHWH, tujuh hari lamanya dalam setahun; itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun temurun. Didalam pondok-pondok daun kamu harus tinggal tujuh hari lamanya, setiap orang asli di Israel haruslah tinggal didalam pondok-pondok daun

Jemaat :

Apa arti ibadah yang kami lakukan ini ?

Pemimpin :

Supaya diketahui oleh keturunanmu, bahwa Aku telah menyuruh orang Yishrael tinggal didalam pondok-pondok selama Aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir, Akulah YHWH Tuhanmu

Pemimpin dan Jemaat :

Dan terpujilah kiranya nama-Nya yang mulia selama-lamanya. Dan kiranya kemuliaan-Nya memenuhi seluruh bumi, Amin ya, Amin (Mzm 72:19)

MENGGERAKKAN LULAV


Keterangan :

1. Etrog, disebut juga dengan buah-buahan yang indah, berupa buah yang kecil dan terlihat seperti jeruk namun bukan jeruk. Persamaan untuk Estrog adalah Citron
2. Myrtle, adalah tumbuhan dengan tiga ranting yang muncul dari satu akar. Myrtle yang layak panjangnya tidak lebih dari 11 inchi. Diperlukan tiga cabang Myrtle
3. Willow, persamaan untuk pohon yang pinggirnya tidak tajam dan berakar merah. Diperlukan 2 cabang Willow
4. Lulav adalah bentuk daun palem/pakis. Diperlukan satu Lulav

Barukh Attah YHWH Eloheinu Melekh ha Olam, asher kidshanu be mitsotaw wedam Yahshua ha Mashiah we tsiwanu al netilat Lulav.

(Diberkatilah Engkau ya YHWH Tuhan kami Raja Semesta Alam yang telah menguduskan kami melalui perintah-perintah-Nya dan didalam darah Yahshua ha Mashiah dan yang memerintahkan kami untuk menggangkat Lulav)

(Genggamlah Estrog ditangan kiri dan Lulav ditangan kanan. Goyangkan mereka sesuai dengan yang anda ucapkan):

Menghadap Timur :

YHWH Semesta Alam adalah Besar dan Agung. Hanya Dia Raja yang mengatasi seluruh bumi

Menghadap Utara :

Dia adalah kemenangan dan perisaiku. Didalam Dia aku tidak mengalami takut. Kekuatan-Nya melingkupiku dan memeliharaku

Menghadap Barat :

Sesungguhnya, YHWH Tuhanku, menjadi keselamatanku. Anugrah-Nya menjangkau kita yang percaya dan memanggil nama-Nya

Menghadap Selatan :

Israel adalah umat pilihan YHWH. Didalam YHWH kita percaya. Didalam Dia kita dibenarkan. Didalam Dia kita menjadi lebih dari pemenang

Menghadap Timur :

Sesungguhnya aku akan berdiam didalam rumah YHWH untuk selamanya. Kebaikan-Nya dan kemuliaan-Nya akan memeliharaku sepanjang hidupku

Barukh Atta YHWH ha Olam bes shem Yahshua ha Mashiah, Amen we Amen
(Diberkatilah YHWH Semesta Alam, didalam nama Yahshua ha Mashiah, Amin dan Amin)

MENYAMBUT MIDRASH

Jemaat bangkit berdiri

Pemimpin :

Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidupnya menurut Torah Yahweh. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatan-Nya, yang mencari Dia dengan segenap hati (Mzm 119:1-2)

Jemaat   :

Firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku

Pemimpin :

Betapa kucintai Torah-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari (Mzm 119:97)

Jemaat :

Untuk selama-lamanya ya Yahweh, Firman-Mu tetap teguh di Sorga

Pemimpin :

Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku (Mzm 119:98)

Jemaat :

Peringatan-peringatan-Mu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya

Pemimpin :

Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatan-Mu kurenungkan (Mzm 119:99)

Jemaat :

Teguhkanlah langkahku oleh perjanjian-Mu dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku

Pemimpin :

Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua sebab aku memegang titah-titah-Mu (Mzm 119:100)

Jemaat :

Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku

Pemimpin  :

Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku supaya aku berpegang pada Firman-Mu (Mzm 119:101)

Jemaat :

Engkau baik dan berbuat baik, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku

Pemimpin :

Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta

Jemaat :

Biarlah rahmat-Mu sampai kepadaku, supaya aku hidup, sebab Torah-Mu adalah kegemaranku

PUJIAN MENYAMBUT MIDRASH

FIRMAN-MU PLITA BAGI KAKIKU

Firman-Mu plita bagi kakiku, terang bagi jalanku
Firman-Mu plita bagi kakiku, terang bagi jalanku

Waktu kubimbang dan hilang jalanku
Tetaplah Kau di sisiku
Dan tak’kan kutakut
Asal Kau didekatku
Besertaku selamanya

Oh..oh...

Firman-Mu plita bagi kakiku, terang bagi jalanku

PEMBACAAN SABDA TUHAN

Pemimpin Ibadah:

Baruk et Adonai hamevorak
Diberkatilah Engkau YHWH yang layak menerima segala pujian
Jemaat:

Baruk et Adonai hamevorak le’olam waed
Diberkatilah Engkau YHWH yang berhak menerima segala pujian dari selama-lamanya sampai selama-lamanya

MIDRASH SUKKOT

RESPON DAN KESANGGUPAN

ATTA HU AD

Diucapkan bersama sebagai respon atas Firman yang diberitakan
Atta Hu ad shelo nivra ha ‘olam
Atta Hu mishhenivra ha’olam

Atta Hu be’olam hazeh
We Atta Hu le’olam haba
Kadesh et shimka al mekadesh shimka
Wekadesh et shimka be’olam ekha
Uviyeshuateka tarim wetogevilah karenino
Baruk Atta YHWH mekadesh et shimka baravim

Engkau sama sebelum dunia di jadikan
Engkau tetap sama sejak dunia dijadikan
Engkau sama di dunia ini
Dan Engkau tetap sama di dunia yang akan datang
Kuduslah nama-Mu atas orang-orang yang menguduskan-Nya
Kuduslah nama-Mu ke seluruh dunia
Melalui kuasa keselamatan-Mu, bangkitlah dan tunjukkanlah kebesaran-Mu

PENIUPAN SHOFAR

PUJIAN KESANGGUPAN

BELIBI TSAFANTI (Kusimpan Janji-Mu Dalam Hatiku)

Belibi tsafanti
Belibi tsafanti, imrateka
Lema’an lo ekhtalak

Refr:
Baruk Atta Adonai
Lamdeni khukeneka
Bisfatay siparti, kol mispetey pikha

Kusimpan janjimu, kusimpan janjimu
Dalam hatiku
Agar kutak berdosa
Terpujilah nama Yahweh
Yang mengajarkan firman-Nya
Kuhendak mengabarkan sgala ketetapan-Nya

DOA BAPA KAMI

Avinu sheba shamayim
Yitkadash smeka

Tavo malkuteka
Yeashe retsoneka
Kaasher bashamayim gam baarets

Etlehem hukenu ten lanu hayom
Umekhalanu alkhovotenu
Kaasher makhalnu gam anakhnu lehayavenu

Wealtevienu lidey nisayon
Ki im tekhaltsenu min hara

Ki leka hamamlaka, wehagevura, wehatiferet
Leolmi olamim, Amen

Bapa kami yang di Sorga
Dikuduskanlah nama-Mu

Datanglah kerajaan-Mu
Jadilah kehendak-Mu
Di bumi seperti di surga

Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya

Ampunilah kami akan dosa kami
Sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami

Janganlah membawa kami ke dalam penggodaan
Tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat

Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, Amin

KORBAN SYUKUR

PUJIAN

YAHWEH MENETAPKAN LANGKAH-LANGKAH ORANG

Tuhan menetapkan langkah-langkah orang
Yang hidupnya berkenan kepada-Nya
Apabila ia jatuh, tak sampai terg'letak
S'bab tangan Tuhan menopangnya

Tangan-Nya, tangan-Nya, s'bab tangan Tuhan menopangnya
Apabila ia jatuh, tak sampai terg'letak
S'bab tangan Tuhan menopangnya

DOA KORBAN SYUKUR

BIRKAT KOHANIM

Yevarekeka YHWH weyishmreka
Ya’er YHWH panaiw eleika wikhuneka
Yisha YHWH panaiw eleika weyashem leka shalom

Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau;
Yahweh menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia;
Yahweh menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Dalam nama Yahshua Sang Mesias, Halelu-Yah, Amin.

PUJIAN PENUTUP

WENEEMAR (DEMIKIANLAH DIKATAKAN)

Weneemar wehayah Adonai
Lemelek al kol ha arets
Bayom hahu, bayom hahu
Yihye Adonai ekhad

Refr:
Ushemo, ushemo, ushemo ekhad

Maka YHWH kan menjadi Raja
Atas sluruh jagad raya
Dia satu-satunya, Dia satu-satunya
Hanya YHWH yang esa

Refr:
Nama-Nya, nama-Nya, nama-Nya esa

Tidak ada komentar:

Posting Komentar